Dariusz Blocher, prezes Budimeksu, przekazuje kierowanie Grupą Budimex w Polsce

Kadry

Dariusz Blocher zdecydował o rezygnacji z funkcji prezesa Budimeksu z dniem poprzedzającym odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za 2020 rok - poinformowała spółka w komunikacie.

Dariusz Blocher, prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimeksu SA, Dyrektor na Europę Ferrovial Construction.
Dariusz Blocher, prezes Zarządu Budimex SA. Źródło: Budimex

Dariusz Blocher zdecydował o rezygnacji z funkcji prezesa Budimeksu z dniem poprzedzającym odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za 2020 rok - poinformowała spółka w komunikacie.

"Zgodnie z ww. oświadczeniem powodem rezygnacji są przyczyny niezależne od Spółki, związane z możliwością objęcia przez Pana Dariusza Blochera innych nieoperacyjnych (non-executive) zadań nadzorczych w ramach Grupy Ferrovial" - napisano w komunikacie.

Dariusz Blocher – prezes Budimex SA złożył 6 kwietnia przed Radą Nadzorczą swoją rezygnację z zajmowanego stanowiska Prezesa Zarządu. Jest to decyzja zaplanowana i związana z jego dalszym rozwojem zawodowym po dwunastu latach pełnienia funkcji lidera Budimeksu.

– Po 12 latach pełnienia funkcji prezesa Zarządu Budimex S.A podjąłem decyzję o rezygnacji z tej funkcji z dniem poprzedzającym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A rozliczające działalność firmy w  2020 roku. Jest to decyzja zaplanowana.

Powodem rezygnacji są przyczyny niezależne od spółki. Związane z możliwością objęcia innych, nieoperacyjnych zadań nadzorczych w ramach Grupy Ferrovial – mówi Dariusz Blocher.

– Wierzę, że zdobyte doświadczenie będę mógł dalej wykorzystywać w inny sposób, wspierając Budimex i Ferrovial w ich dalszym rozwoju – dodaje Dariusz Blocher.

- Formalną rezygnację zamierzam złożyć niezwłocznie po ustaleniu daty Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jednak już dziś chciałem uprzedzić o mojej decyzji. Pracując w Budimeksie przez ostatnie 19 lat poznałem wielu wspaniałych ludzi: zaangażowanych, otwartych, dla których wartości naszej firmy są ważne – podkreśla Dariusz Blocher. 

– Wspólnie zbudowaliśmy niekwestionowanego lidera rynku z największym, zdywersyfikowanym i rentownym portfelem zamówień. Razem przeszliśmy zarówno przez dobre, jak i bardzo trudne czasy, które nauczyły nas pokory i pracowitości. Jednocześnie dążąc do rozwoju firmy nie zapominaliśmy o wspieraniu innych, bardziej potrzebujących pomocy Były to lata wytężonej pracy, ale także dużej satysfakcji z rozwoju organizacji, dumy z sukcesów naszych zespołów – mówi prezes Budimeksu.

- Dziękuję naszym inwestorom, kontrahentom i podwykonawcom, z którymi przez ostatnie lata  zrealizowaliśmy setki kontraktów budowlanych – dodaje Dariusz Blocher.

Prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimeksu SA, Dyrektor na Europę Ferrovial Construction

Dariusz Blocher jest absolwentem Wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej i IESE Business School w Barcelonie.

Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Fabryce Ahlstrom – Fakop. Od 1994 do 2002 roku związany był z Pepsi Co. Polska, początkowo jako kierownik Oddziału Sprzedaży, dyr. ds. personalnych w Dziale Sprzedaży i Dystrybucji, zaś od 1998 roku w roli był dyrektora ds. personalnych w zakładach produkcyjnych oraz w centrali Pepsi Cola w Polsce.

W 2002 roku Dariusz Blocher dołączył do Budimeksu SA. Został powołany na członka zarządu, dyrektora ds. zarządzania kadrami.

Od 2009 roku Dariusz Blocher pełni funkcję prezesa Zarządu, dyrektora generalnego Budimeksu SA.

W 2017 roku Budimex został największym generalnym wykonawcą budowlanym w Polsce. 

W czerwcu 2019 r. Prezes Budimeksu otrzymał nominację na stanowisko Dyrektora Grupy Ferrovial Construction na Europę, gdzie zarządzał rynkiem europejskim Grupy Ferrovial: polskim, brytyjskim, irlandzkim i słowackim. Nową rolę łączył ze stanowiskiem prezesa Budimeksu w Polsce.

O Spółce

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 roku.

Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 8 382,24 mln zł w 2020 r.

Od 2009 do 2020 roku wartość sprzedaży Budimeksu wzrosła z 3,2 do 8,3 mld złotych.

Jednocześnie liczba realizowanych kontraktów w tym samym czasie powiększyła się z 80 do ponad 200, a wartość całego portfela - z 5 do 12 miliardów złotych przy jednoczesnej poprawie rentowności z 6 do 7 procent.

Udostępnij artykuł: