Dariusz Daniluk prezesem Banku Ochrony Środowiska

Tylko u nas

Decyzją Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska Dariusza Daniluka został prezesem zarządu banku. Do nominacji pełnił funkcję wiceprezesa zarządu i pełniącego obowiązki prezesa zarządu.Decyzja wejdzie w życie z dniem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Decyzją Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska Dariusza Daniluka został prezesem zarządu banku. Do nominacji pełnił funkcję wiceprezesa zarządu i pełniącego obowiązki prezesa zarządu.Decyzja wejdzie w życie z dniem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Dariusz Daniluk ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, oraz studia podyplomowe z zakresu międzynarodowej bankowości i finansów na Uniwersytecie w Southampton w Wielkiej Brytanii.

Z Bankiem Ochrony Środowiska związany jest od maja 2014 roku. Z polskim sektorem finansowym od 1989 roku. Pracował między innymi w Narodowym Banku Polskim w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego, a następnie w Departamencie Zagranicznym.

W marcu 2000 r. rozpoczął pracę w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., gdzie kierował Departamentem Nadzoru Wewnętrznego. W latach 2002 - 2008 jako przedstawiciel NBP był Członkiem Komitetu Audytorów Wewnętrznych w Europejskim Banku Centralnym. W latach 2008 - 2011 zajmował ważne stanowiska publiczne. Był podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów, a także Głównym Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych. Jako przedstawiciel Ministra Finansów uczestniczył w pracach Komisji Nadzoru Finansowego. Był też Przewodniczącym Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

W 2011 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Następnie, od stycznia 2014 r. odpowiadał, jako Prezes Zarządu, za Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans Sp. z o.o., działające w ramach grupy kapitałowej PKP CARGO S.A.

Źródło: www.bosbank.pl

 

Udostępnij artykuł: