Dariusz Górski

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej PKO Bank Polski S.A.

PKO Bank Polski logo

Członek Rady Nadzorczej PKO Bank Polski S.A.

Dariusz Górski (ur.1968) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W trakcie swojej kariery zawodowej odbył liczne szkolenia z zakresu finansów, analizy finansowej oraz zarządzania, m.in. kurs na doradcę inwestycyjnego oraz finanse przedsiębiorstw (stypendium Erasmus University w Rotterdamie).Karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku jako analityk finansowy w Caresbac Polska S.A., jednej z pierwszych na polskim rynku firmie venture-capital. W latach 1993-1996 pracował w Business Management & Finance S.A. jako analityk finansowy, a od roku 1995 jako szef projektów z obszaru doradztwa strategicznego, fuzji i przejęć, prywatyzacji oraz restrukturyzacji. W roku 1996 rozpoczął pracę w Robert Fleming & Co (w 2000 roku przejęty przez Chase Manhattan Bank) jako analityk akcji specjalizujący się początkowo w sektorach spożywczym, przemysłowym oraz IT. Od 1998 roku analityk sektora bankowego w Europie Centralnej. W roku 2001 rozpoczął pracę w ING Securities jako analityk akcji pokrywający całościowo rynek polski ze specjalizacją w sektorach banki, spółki, surowce oraz sektor paliwowy. Od 2004 roku w Deutsche Bank Securities jako szef analiz rynku akcji na region Europy Centralnej odpowiedzialny za całościowy produkt oraz sektor bankowy. W 2008 roku objął stanowisko stratega portfela akcyjnego w Opera TFI. W latach 2009-2011 szef działu analiz polskiego rynku akcji w Wood & Co odpowiedzialny za sektor finansowy, media oraz strategię dla rynku akcji. Od 2011 do marca 2019 roku zatrudniony w Domu Maklerskim BZ WBK (obecnie Santander Biuro Maklerskie) początkowo jako starszy analityk, zastępca Kierownika Zespołu Analiz, a od 2015 roku Dyrektor Departamentu Analiz Giełdowych odpowiedzialny za nadzór oraz produkty zespołu, analizę sektora finansowego, a także strategię dla rynku akcji.

Zawodowe osiągnięcia pana Dariusza Górskiego obejmują między innymi szereg wysokich pozycji w międzynarodowych oraz krajowych rankingach inwestorskich. W 2004 zespół analityków ING Securities w Warszawie zdobył 3 miejsce w rankingu Institutional Investor Magazine, a w 2003 pierwsze miejsce w tym samym rankingu. W 2007 zespół DB Securities zajął pierwsze miejsce w rankingu Thomson Extel w kategorii rynek węgierski/czeski oraz drugie w kategorii rynek polski, a zespół bankowy pierwsze w kategorii EMEA Financials. W 2006 polski zespół DB Securities zajął trzecie miejsce w rankingu Institutional Investor Magazine (w 2005 r: zajmował miejsce czwarte), a zespół analityków bankowych DB Securities miejsce drugie (w 2005 r: zajął trzecie miejsce). W rankingach analityków GG Parkiet zajmował czołowe miejsca – sektor bankowy miejsca 2/3/3 odpowiednio w latach 2017/16/15 oraz strategia rynkowa miejsca 5/2 w latach 2017/16.Niezależny Członek Rady Nadzorczej.
Udostępnij artykuł: