Dariusz Krawczyk

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej Idea Bank

Absolwent Politechniki Warszawskiej (1993 r.), ukończył Studium Podatkowe (1996 r.), Studium Menadżerskie (1997 r.) oraz Studia Podyplomowe z zakresu zarządzania wartością firmy (2002 r.) w Szkole Głównej Handlowej. Od 1993 posiada licencję maklera papierów wartościowych.

W latach 1993-1998 pracował w Biurze Maklerskim Banku Handlowego, Centrum Operacji Kapitałowych, na stanowisku dyrektora Biura Obrotu i Sprzedaży. 

W latach 1998-1999 pełnił funkcję prezesa Zarządu w Expandia Polska SA. W latach 1999-2000 był dyrektorem Departamentu Bankowości Inwestycyjnej w PKO BP. W 2001 roku został członkiem Zarządu w Nafcie Polskiej SA. W latach 2000-2002 pełnił funkcję dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego w PKN ORLEN SA. W latach 2002-2003 – dyrektor Departamentu Inwestycji Kapitałowych PSE SA. W latach 2004-2005 – Prezes Zarządu PSE Centrum SA. 

W latach 2005-2011 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Synthos SA, Prezesa Synthos Kralupy a.s., Prezesa Dwory Sp. z o.o., Prezesa (Managing Director) FTF Galleon, Prezesa Energetyka Dwory sp. z o.o. Pan Dariusz Krawczyk jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej.

Źródło: Idea Bank
Udostępnij artykuł: