Dariusz Marcjasz p.o. Prezesa Krakowskiego Banku Spółdzielczego

Bankowość spółdzielcza / Kadry

Dariusz Marcjasz, KBS
Dariusz Marcjasz, p.o. prezesa Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego. Fot. aleBank.pl

W dniu 23 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Krakowskiego Banku Spółdzielczego powołała Dariusza Marcjasza na stanowisko pełniącego obowiązki prezesa Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

#KBS: Działania nowego prezesa i członków zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego będą opierać się na zasadzie transparentności i dostępu do informacji #BankiSpółdzielcze #DariuszMarcjasz

Dariusz Marcjasz z branżą finansową i bankowością związany jest od blisko 30 lat.

W ostatnich latach jako wiceprezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR) odpowiadał za obszar usług internetowych i sprzedaży. Wcześniej pracował  w takich bankach jak: ABN AMRO Bank, Citibank, Lukas Bank, Pekao SA oraz Kredyt Bank.

Pełnił w nich szereg funkcji m.in. dyrektora zarządzającego, dyrektora operacyjnego i dyrektora departamentu, nadzorując rozwój i wdrażanie produktów płatniczych, operacje bankowe oraz zarządzanie płynnością gotówkową w oddziałach banku. Wiele lat pracował w bankowości transakcyjnej dla przedsiębiorstw.

W latach 2010-2012 był członkiem Rady Nadzorczej KIR. W latach 2009-2012 członek VISA Executive Forum.

W 2016 r. został odznaczony medalem Kopernika przez Związek Banków Polskich, a  w 2018 r. wyróżniony przez Fundację Polska Bezgotówkowa za działania na rzecz upowszechnienia płatności bezgotówkowych w samorządach terytorialnych w Polsce. Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu MBA Międzynarodowej Szkoły Zarządzania im. L. Koźmińskiego.

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego do czasu objęcia stanowiska przez nowego prezesa pracami zarządu kierować będzie Irena Wiktor powołana na stanowisko wiceprezesa. Irena Wiktor pracuje w strukturach Krakowskiego Banku Spółdzielczego od 20 lat, najpierw jako kierownik działu kontroli wewnętrznej, a następnie audytu wewnętrznego.

W branży usług finansowych jest obecna od początku swojej kariery zawodowej – łącznie 47 lat. Przed dołączeniem do zespołu Krakowskiego Banku Spółdzielczego pracowała w Narodowym Banku Polskim i Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Państwowym, w której przez 21 lat jako kierownik specjalizowała się w działalności kredytowej organizacji, a następnie zdobywała doświadczenie zawodowe, działając w rewizji banku. 

Odznaczona odznaką honorową „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej” oraz „ Złotym medalem za długoletnią służbę” dla Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj także: Odwołani prezes i dwaj wiceprezesi Krakowskiego Banku Spółdzielczego

W skład zarządu KBS na stanowisko wiceprezesa powołany został także Piotr Wojnarowski, pełniący dotychczas funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i przewodniczącego Komitetu Audytu Krakowskiego Banku Spółdzielczego. Z bankowością spółdzielczą związany od  ponad 25 lat. 

Działania nowego prezesa i członków zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego będą opierać się na zasadzie transparentności i dostępu do informacji.

Zmiany we władzach banku są początkiem wdrażania nowej strategii rozwoju instytucji – wprowadzającej nowoczesne standardy, a zarazem stanowiącej kontynuację tradycji polskiej spółdzielczości.

Udostępnij artykuł: