Darmowy rachunek bankowy coraz bliżej

Polecamy

Niemal rok temu pojawiła się informacje, iż Ministerstwo Finansów przygotowuje projekt ustawy dotyczący zasad oferowania przez banki podstawowego rachunku płatniczego. Jego główna zaletą będzie bezpłatne prowadzenie. Za darmo miałyby być świadczone także niektóre podstawowe usługi, na przykład przelewy. Byłby to jeden z efektów wprowadzenia do Polski dyrektywy PAD (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego).

Niemal rok temu pojawiła się informacje, iż Ministerstwo Finansów przygotowuje projekt ustawy dotyczący zasad oferowania przez banki podstawowego rachunku płatniczego. Jego główna zaletą będzie bezpłatne prowadzenie. Za darmo miałyby być świadczone także niektóre podstawowe usługi, na przykład przelewy. Byłby to jeden z efektów wprowadzenia do Polski dyrektywy PAD (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego).

Jak informuje serwis „Kurier PAP”, najprawdopodobniej jeszcze w tym roku banki zostaną zobligowane do wprowadzenia usługi podstawowego rachunku bankowego. Zmiany w nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, która ma dostosować polskie prawo do wymagań unijnych, zakładają m.in. zobowiązania dla banków i SKOK-ów do wprowadzenia nowej oferty, czyli podstawowego rachunku płatniczego, który nie będzie mógł być obarczony barierami finansowymi. – Czasami zdarzało się, że ktoś nie mógł założyć rachunku płatniczego, bo wymagane były przez bank np. minimalne miesięczne wpływy. W przypadku rachunku podstawowego takich barier nie będzie. Dyrektywa określa, że każdy obywatel UE w każdym kraju UE będzie mógł otworzyć i posiadać taki podstawowy rachunek płatniczy, który będzie albo darmowy, albo tani – podkreśla Adam Tochmański, dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP.

Zgodnie z proponowaną nowelizacją ustawy o usługach płatniczych, podstawowy rachunek płatniczy jest ma być przeznaczony dla konsumentów, dla których „żaden dostawca usług płatniczych w ramach działalności wykonywanej w Polsce nie prowadzi innego rachunku płatniczego w walucie polskiej”.

Podstawowy rachunek płatniczy umożliwi konsumentowi otwarcie, prowadzenie lub zamknięcie rachunku; dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek; dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego w bankomacie lub w placówce dostawcy, a także wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych.

Łatwiejsza będzie także zmiana dostawcy usługi płatniczej i przeniesienie rachunku płatniczego z jednego banku do drugiego. W nowelizacji są bowiem zawarte zasady, które w prosty sposób pozwalają na zamknięcie rachunku w jednym banku i przeniesienia go do innego banku.

Zmiany pozwolą klientom na łatwiejszy dostęp do porównywania ofert banków i innych dostawców usług płatniczych. Bank będzie miał obowiązek przekazywania konsumentom dokumentów dotyczący swoich opłat z tytułu reprezentatywnych usług związanych z danym rachunkiem płatniczym, które będzie można łatwo porównać z podobnymi usługami innych banków Nowelizacja zawiera także zapis, zgodnie z którym niezależny od banków podmiot będzie prowadził stronę internetową porównującą oferty dostawców usług płatniczych.

Z danych NBP wynika, że na koniec 2015 r. rachunku (w banku lub w SKOK) nie posiadało 22 proc. Polaków. Choć w porównaniu z rokiem 2012 to wyraźny postęp – wtedy konta nie miało 27 proc. - to wciąż jesteśmy znacznie poniżej średniej dla Unii Europejskiej, w której rachunki posiada  90 proc. mieszkańców. Co bulwersujące, w Polsce konta nie ma 47 proc. obywateli w wieku 15-24 lata. Być może wpływ na to maja same banki, wymagające często stałego zasilania konta. Jednak 50 proc. odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie posiadasz konta, to „bo go nie potrzebuję”.

Przemysław Szubański

Udostępnij artykuł: