David R. Hexter

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.

David R. Hexter

Członek Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.

Absolwent filozofii, nauk politycznych i ekonomii Oxford University oraz Wydziału Prawa i Teorii Polityki, University College London. Posiada tytuł MBA nadany przez Cranfield School of Management, tytuł doktora filozofii Birkbeck College London oraz tytuł doktora Qeen Mary University of London.Doświadczenie zawodowe:
  • niezależny Dyrektor i Konsultant w wielu spółkach, bankach i funduszach inwestycyjnych działających w Rosji, Kazachstanie, Danii, Wietnamie i Grecji ( od 2004 r.),
  • Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (1992 – 2004): Dyrektor Wydziału Instytucji Finansowych (1992 – 1996); Zastępca Wiceprezesa Departamentu Bankowości, Przewodniczący Komitetu Kapitałowego, odpowiedzialnego za zatwierdzanie wszystkich kredytów i inwestycji EBOR (1996 – 2004),
  • zajmował stanowiska kierownicze wysokiego szczebla w jednostkach Citibank N.A. w Luksemburgu, Belgii, Grecji, Wielkiej Brytanii, USA i Szwajcarii (1970-1992). W 1986 roku objął stanowisko Głównego Oficera Kredytowego. W latach 1989-1992 odpowiadał za rozwój działalności Citibanku w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce.
Od lutego 2013 r. członek Rady Nadzorczej, Komitetu ds. Ryzyka oraz Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności (od maja 2017 r. - Przewodniczący Komitetu) w Santander Bank Polska S.A.
Udostępnij artykuł: