db Gwarancja TOP 30 – druga subskrypcja produktu strukturyzowanego w formie ubezpieczenia w Deutsche Bank Polska

Bankowość

Deutsche Bank Polska prowadzi zapisy w ramach drugiej subskrypcji produktu db Gwarancja TOP 30 - 2-letniej inwestycji w formie ubezpieczenia na życie i dożycie oferowanego we współpracy z TU na Życie Europa S.A.

Deutsche Bank Polska prowadzi zapisy w ramach drugiej subskrypcji produktu db Gwarancja TOP 30 - 2-letniej inwestycji w formie ubezpieczenia na życie i dożycie oferowanego we współpracy z TU na Życie Europa S.A.

Produkt zapewnia 100-procentową gwarancję składki zainwestowanej na koniec okresu odpowiedzialności i daje możliwość wypracowania zysku w wysokości nawet 12% w skali 2 lat w zależności od zachowania się indeksu WIG30. Zapisy w Oddziałach Deutsche Bank potrwają do 26 maja 2014 r.

Oferowana w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie db Gwarancja TOP 30  zapewnia 100-procentową gwarancję zainwestowanej składki (czyli składki pomniejszonej o opłatę wstępną).

Potencjalny zysk z inwestycji db Gwarancja TOP 30 zależy od wyniku indeksu WIG30, który obejmuje 30 największych oraz najbardziej płynnych spółek z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Indeks ten odzwierciedla więc sytuację gospodarczą. Jak wynika z analiz, perspektywy dla polskiej gospodarki w bieżącym roku są pozytywne. Już w drugiej połowie ubiegłego roku coraz więcej danych makroekonomicznych zaczęło potwierdzać przyspieszenie ożywienia. Należały do nich między innymi wskaźniki PMI świadczące o poprawiającej się kondycji przemysłu, przyspieszające tempo produkcji przemysłowej i lepsza od oczekiwań sprzedaż detaliczna.

Poprawiającą się koniunkturę potwierdza dynamika PKB, która w ubiegłym roku wyniosła według danych GUS 1,6% w skali roku i okazała się wyższa od prognoz. Dobre postrzeganie naszego kraju znajduje także potwierdzenie w postaci prognoz rozwoju w 2014 roku. Komisja Europejska w maju br. podniosła szacunki tegorocznego wzrostu PKB Polski do 3,2% z 2,9%, a w 2015 gospodarka ma przyspieszyć do 3,4%, co plasuje ją na trzeciej pozycji w UE, po Łotwie i Litwie.

Formuła naliczania premii dla Klienta w produkcie db Gwarancja TOP 30 jest oparta o dzienne obserwacje indeksu WIG30. Premia naliczana jest tylko za dni, w których wartość indeksu znajduje się w określonym z góry przedziale. W pierwszym roku obserwacji indeksu przedział ten wynosi 99-110%, w drugim - 104-115% wartości początkowej indeksu (tj. z dnia 30.05.2014). Każdy dzień, kiedy indeks znajduje się w odpowiednim przedziale powiększa wartość premii. Na koniec inwestycji suma dni, w których wartość indeksu znajdzie się w określonym przedziale, w stosunku do ogólnej liczby dni w dwóch latach obserwacji, zostanie przemnożona przez kupon, który wyniesie 8-12% w skali 2 lat.

Opłata wstępna wynosi 1,5% wpłacanej składki. Minimalna wpłata to 2 000 zł. W przypadku wcześniejszej rezygnacji wypłacana jest wartość wykupu, której wysokość zależy od momentu, w którym złożono oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia i uwzględnia bieżącą wartość instrumentu pochodnego oraz koszty rezygnacji (200 zł).

Ze względu na charakter produktu, zwrot z inwestycji zwolniony jest z podatku od zysków kapitałowych, w losowych sytuacjach umożliwia wypłatę uprawnionym świadczenia bez podatku od spadków i darowizn z tytułu zgonu ubezpieczonego.

db Gwarancja TOP 30 to produkt przygotowany z myślą o Klientach, którzy z jednej strony chcą chronić zainwestowany kapitał, ale równocześnie oczekują od inwestycji możliwości wypracowania potencjalnego zysku przewyższającego oprocentowanie depozytów bankowych.

Parametry db Gwarancji TOP 30:

 • Forma prawna: grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie
 • Ubezpieczyciel: TU na Życie Europa S.A.
 • Okres subskrypcji: do 26.05.2014 r.
 • Okres odpowiedzialności: 24 miesiące
 • Waluta: PLN
 • Instrument bazowy: Indeks WIG30
 • Początek ochrony ubezpieczeniowej: 30.05.2014 r.
 • Koniec ochrony ubezpieczeniowej: 30.05.2016 r.
 • Okresy obserwacji: 31.05.2014 r. - 30.05.2015 r.; 31.05.2015 r. - 30.05.2016 r.
 • Kupon: przedział 8%-12% w skali 2 lat (ostateczna wartość kuponu zostanie ustalona 30.05.2014 r.)
 • Minimalna składka: 2 000 zł
 • Gwarancja kapitału: 100% zainwestowanej składki (czyli składki pomniejszonej o opłatę wstępną) na koniec okresu odpowiedzialności
 • Opłata wstępna: 1,5%
 • Zysk z inwestycji jest zwolniony z podatku od zysków kapitałowych.

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie stanowi porady inwestycyjnej i nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanego produktu. Dokument ten jest przygotowany tylko ze względów informacyjnych, wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank Polska S.A.

Źródło: Deutsche Bank Polska S.A.

Udostępnij artykuł: