db Gwarancja – Turkusowa Lira II

Bankowość

Deutsche Bank PBC rozpoczął zapisy w ramach drugiej subskrypcji rocznego inwestycyjno-ubezpieczeniowego produktu strukturyzowanego db Gwarancja - Turkusowa Lira II.

Produkt oferowany jest we współpracy z Nordea Polska Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie i zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanego kapitału. Druga subskrypcja w oddziałach Deutsche Bank PBC potrwa do 12 listopada br. Wysokość zysku jest nieograniczona – im bardziej lira umocni się wobec euro, tym większa będzie stopa zwrotu. – Historyczne wyniki relacji tureckiej waluty do europejskiej, pozwalają nam dojść do wniosku, że lira jest wciąż stosunkowo tania. Przed kryzysem finansowym tylko przez parę miesięcy była na tak niskim poziomie, jak obecnie – mówi Monika Sadowska z Departamentu Centrum Inwestycyjne Deutsche Bank PBC.

Pozytywne przewidywania dla tureckiej waluty znajdują również potwierdzenie w prognozach Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który zakłada, że PKB w Turcji zarówno w 2010 roku, jak i w kolejnych latach, będzie rósł szybciej niż PKB w strefie euro. Po zakończeniu inwestycji Klienci otrzymają zwrot zainwestowanego kapitału oraz premię. Jej wysokość uzależniona będzie od współczynnika partycypacji z przedziału 60 – 95% (ostateczna wartość zostanie ustalona najpóźniej 18 listopada br.) i zmiany kursu euro wobec liry (liczonej jako iloraz wartości początkowej kursu do wartości końcowej pomniejszony o jeden). Składka minimalna to 2000 zł. Opłata wstępna wynosi 0,5 proc. składki ubezpieczeniowej. Od zarobionych środków klient nie zapłaci podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki). Dzięki temu, że produkt ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie, w losowych sytuacjach zgromadzone przez klienta pieniądze zostaną przekazane jego uposażonym bez podatku spadkowego.

Udostępnij artykuł: