db Kolekcja Funduszy – brak opłat manipulacyjnych ponad 20 funduszy inwestycyjnych w Deutsche Bank PBC

Bankowość

Deutsche Bank PBC rozpoczął promocję na zakup jednostek uczestnictwa ponad 20 wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych. Klienci, którzy do końca kwietnia zainwestują nowe środki w wybrane przez siebie fundusze z db Kolekcji Funduszy, nie poniosą opłaty manipulacyjnej.

Deutsche Bank PBC rozpoczął promocję na zakup jednostek uczestnictwa ponad 20 wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych. Klienci, którzy do końca kwietnia zainwestują nowe środki w wybrane przez siebie fundusze z db Kolekcji Funduszy, nie poniosą opłaty manipulacyjnej.

Promocją objęte są zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa ponad 20 stabilnych i efektywnych funduszy oferowanych przez Aviva Investors TFI, OPERA TFI, ING TFI, Noble Funds TFI, Skarbiec TFI, Superfund TFI, Union Investment TFI. W skład db Kolekcji Funduszy wchodzą rozwiązania o zróżnicowanej klasie ryzyka i polityce inwestycyjnej. Opłaty manipulacyjnej nie poniosą Klienci, którzy do końca kwietnia złożą w jednym z oddziałów Banku zlecenie zakupu nowych jednostek lub zwiększenia  salda aktywów w posiadanych dotychczas funduszach inwestycyjnych. Promocja dotyczy zarówno dotychczasowych, jak i nowych Klientów Deutsche Bank PBC.

Lista funduszy objętych promocją dostępna jest na stronie.

- Z naszych badań wynika, że Polacy coraz chętniej myślą o długoterminowym oszczędzaniu.   Jednak w związku z ostatnimi obniżkami stóp procentowych i dużym prawdopodobieństwem kolejnych, maleje atrakcyjność lokat. W tej sytuacji obserwujemy większe zainteresowanie funduszami inwestycyjnymi, które są atrakcyjną alternatywą dla osób, oczekujących potencjalnie wyższych zwrotów z inwestycji niż w przypadku depozytów, których oprocentowanie systematycznie spada. Warto też pamiętać o dywersyfikacji oszczędności pomiędzy różne produkty, zarówno depozytowe, jak i inwestycyjne - powiedziała Monika Szlosek, Dyrektor Zarządzający Obszarem Bankowości Detalicznej i Inwestycyjnej Deutsche Bank PBC.

Deutsche Bank PBC - jako jeden z pierwszych banków na polskim rynku - wdrożył strategię otwartej architektury w zakresie funduszy inwestycyjnych. Obecnie oferuje ponad 600 lokalnych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych 16 TFI w różnych walutach i klasach, w tym fundusze zarządzane przez renomowane instytucje globalne jak BlackRock czy Franklin Templeton Investments.

Udostępnij artykuł: