Debata ekspercka III FTBS: Nowoczesność i elastyczność – strategia informatyzacji

NBS 2011/06

Kwestia strategii informatyzacji banków spółdzielczych była tematem debaty eksperckiej podczas III Forum Technologii Banków Spółdzielczych. Partnerem debaty, której patronował miesięcznik "NBS", była firma Carrywater Consulting. Prezentujemy fragmenty tej dyskusji.

JERZY CICHOWICZ – ekspert bankowy.

Przygotowując się do tej debaty, sięgnąłem do „biblii” ostatnich lat, tzn. książki Bretta Kinga pt.: „BANK 2.0”. Przypuszczam, że echa tej książki trafiły bezpośrednio lub pośrednio do wszystkich tu obecnych. Książka ta jest nie tylko o tym, jak wygląda współczesna bankowość, ale stara się przedstawić wizję bankowości u schyłku ery internetu i Facebooka.

Kreśli ona pewną wizję przyszłości bankowości. Zacząłem od tej modnej lektury, ale posiłkowałem się także opracowaniami i badaniami inspirowanymi przez Związek Banków Polskich. W opracowaniach tych dominuje pogląd o konieczności uwzględniania w działalności bankowej następujących makrotrendów:

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: