Debata ekspertów i decydentów nt. II i III filara emerytalnego

Finanse i gospodarka

27 kwietnia w Warszawie odbędzie się konferencja "Emerytury kapitałowe dla ludzi i gospodarki - od potencjału do benefitów". Tematem debaty ekspertów i decydentów będzie II i III filar polskiego systemu emerytalnego. Organizatorami konferencji są  Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych oraz CFA Society Poland.

– Polski system emerytalny po ostatnich zmianach nie odpowiada na zagrożenia demograficzne, oczekiwania społeczne i nie stymuluje wzrostu gospodarczego. Wartość zgromadzonych środków finansowych stanowiących zabezpieczenie zobowiązań emerytalnych należy do najniższych wśród krajów OECD, a rozwiązania instytucjonalne wciąż nie zachęcają Polaków do oszczędzania. Potrzebna jest dyskusja na temat kształtu powszechnego systemu emerytalnego oraz rozwoju dobrowolnych funduszy emerytalnych – tłumaczy Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE

Program konferencji obejmuje dwie części poświęcone II i III filarowi emerytalnemu. Każda z nich składa się z wystąpienia merytorycznego oraz panelu dyskusyjnego. Andrzej Narkiewicz, szef polskiej “praktyki emerytalnej” Mercer, członek globalnego zespołu tworzącego Melbourne Mercer Global Pension Index wystąpi z prezentacją “Polski system emerytalny na tle rozwiązań światowych – gdzie jesteśmy i dokąd powinniśmy zmierzać?”.

Następnie Robert Lidke z Polskiego Radia poprowadzi panel “Co możemy zyskać na stabilizacji II filara, a co stracić na jego dalszej marginalizacji?”, w którym wezmą udział prof. dr hab. Krzysztof Jajuga –  prezes zarządu CFA Society Poland, prof. dr hab. Jan Koleśnik – doradca prezes GPW, Alexander Lehmann – Lead Economist, Country and Sector Economics, Vice President Policy w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, Jeremi Mordasewicz – doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, Małgorzata Rusewicz – prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych oraz dr hab. Andrzej Rzońca ze Szkoły Głównej Handlowej.

Drugą część konferencji wystąpieniem “Rola rynków kapitałowych w zabezpieczeniu emerytalnym” rozpocznie James Walsh – Policy Lead EU & International, Pensions and Lifetime Savings Association. Po wystąpieniu w panelu “Dobrowolne oszczędzanie na emeryturę – optymalny model dla polski” prowadzonym przez Macieja Głogowskiego z Radia Tok FM wezmą udział Katarzyna Kowalska – wicedyrektor Departamentu Wsparcia Dużych Inwestycji w Ministerstwie Rozwoju, prof. dr hab. Marcin Zieleniecki – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, prof. dr Wiktor Askanas –  V-ce Przewodniczący Funduszu Emerytalnego Prowincji New Brunswick, sędzia kanadyjskiego Trybunału Ochrony Konkurencji i Konsumenta, prof. dr hab. Janusz Czapiński z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Jerzy Hausner z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Krzysztof Nowak, partner w Mercer Polska. Spotkanie zakończy prof. dr hab. Krzysztof Jajuga prezentując główne rekomendacje konferencji.

Konferencja objęta została patronatem honorowym Elżbiety Rafalskiej – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz patronatami Komisji Nadzoru Finansowego, Izby Domów Maklerskich, Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Związku Banków Polskich. Odbędzie się 27 kwietnia w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, potrwa od godziny 9.20 do 15.30.

Filip Pietkiewicz-Bednarek

Dyrektor ds. komunikacji
Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych

Udostępnij artykuł: