Debata otwarcia IV Europejskiego Kongresu Finansowego

Polecamy

Bieżąca sytuacja geopolityczna dobitnie ukazuje, że zapewnienie bezpieczeństwa oraz rozwoju gospodarczego to dwa kluczowe wyzwania, przed którymi stoi Unia Europejska.

Bieżąca sytuacja geopolityczna dobitnie ukazuje, że zapewnienie bezpieczeństwa oraz rozwoju gospodarczego to dwa kluczowe wyzwania, przed którymi stoi Unia Europejska.

Tegoroczny Europejski Kongres Finansowy zainauguruje debata plenarna pod tytułem:

Czy możliwa jest dalsza polityczna integracja UE oraz wzrost konkurencyjności gospodarki europejskiej bez...

  • zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego?
  • zapewnienia bezpieczeństwa finansowego?
  • polityki proinnowacyjnej?

W debacie tej udział wezmą m.in.: Dan Breznitz, Profesor Uniwersystetu w Toronto; Maria van der Hoeven, Dyrektor Zarządzająca Międzynarodowej Agencji Energetycznej; Janusz Lewandowski, Komisarz UE ds. Budżetu i Programowania Finansowego; Yves Mersch, Członek Zarządu Europejskiego Banku Centralnego; Andreas Preuss, Przewodniczący Światowej Federacji Giełd; Andras Simor, Wiceprezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju; Guenter Verheugen, Komistarz UE w latach 1999-2010

Źródło: European Financial Congress

Udostępnij artykuł: