Debata z transmisją online „Nowe przepisy antymonopolowe – ryzyka dla spółek, korzyści dla rynku”

Finanse i gospodarka

Polska Agencja Prasowa organizuje debatę zamkniętą zatytułowaną: Nowe przepisy antymonopolowe - ryzyka dla spółek, korzyści dla rynku

Polska Agencja Prasowa organizuje debatę zamkniętą zatytułowaną: Nowe przepisy antymonopolowe - ryzyka dla spółek, korzyści dla rynku

Cel debaty:

Obiektywna dyskusja z udziałem przedstawicieli zainteresowanych firm i ekspertów  o nowelizacji Prawa ochrony konkurencji.

Uczestnicy:

 • Bartosz Wyżykowski - Konfederacja Lewiatan
 • Igor Nestoruk - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Piotr Milczarek - Norton Rose Fulbright
 • Rafał Skowroński - Canon Polska
 • Radosław Wywiał - MAN
 • Marcin Klimczak - PwC
 • Marek Korcz -  T-mobile
 • Wojciech Kowalewski - Siemens Polska

Zagadnienia do omówienia w czasie debaty:

 • Dotychczasowa wykrywalność zmów kartelowych oraz szacunki dotyczące jej zwiększenia po wejściu w życie nowych przepisów
 • Ogólna ocena dotycząca wprowadzonych zmian
 • W jaki sposób spółki przygotowywały się do nowych przepisów - zmiany o charakterze prawnym/finansowym
 • Konsekwencje dla przedsiębiorstw z wprowadzonych zmian
 • Korzyści wynikające z nowych przepisów - spółki / rynek / inwestorzy / konsument / budżet państwa Jakie zagrożenia/ryzyka dla spółek wynikają z obowiązywania nowych przepisów?
 • Na co muszą się przygotować i jak mogą się zabezpieczyć?
 • Nowe prawo antymonopolowe - w jakich kwestiach jest nieprecyzyjne i jak należałoby je zmienić?
 • Zmiany proceduralne (dobrowolne poddanie się karze) - jaki wpływ będą miały na rozwój praktyki prawa konkurencji?

Termin debaty:
18 marca 2015 w godz. 14.00-16.00
Centrum Prasowe PAP, Warszawa, ul. Bracka 6/8

Prowadzenie debaty, moderowanie dyskusji: Rafał Białkowski

Debata ma charakter zamknięty. PAP zapewnia transmisję na stronach:
www.pap.pl i www.centrumprasowe.pap.pl

Źródło: PAP

Udostępnij artykuł: