Debiut obligacji Raiffeisen Polbank na Catalyst

Tylko u nas

Do obrotu na rynku Catalyst zostały dziś wprowadzone trzyletnie obligacje Raiffeisen Polbank o wartości 500 mln zł. Emisja papierów dłużnych banku miała miejsce w listopadzie 2014 r. i zamknęła się 29-proc. nadsubskrypcją.

Do obrotu na rynku Catalyst zostały dziś wprowadzone trzyletnie obligacje Raiffeisen Polbank o wartości 500 mln zł. Emisja papierów dłużnych banku miała miejsce w listopadzie 2014 r. i zamknęła się 29-proc. nadsubskrypcją.

"Wprowadzenie obligacji do notowań na rynku Catalyst jest ważnym wydarzeniem w naszej historii, ponieważ po raz pierwszy papiery wartościowe emitowane przez Raiffeisen Polbank znalazły się w obrocie publicznym. To potwierdzenie wiarygodności banku, jego mocnej pozycji na rynku oraz dochowywania najwyższych standardów raportowania finansowego. Sama emisja obligacji była sukcesem z uwagi na osiągniętą wycenę i wielkość ulokowanej transzy. Obecność na Catalyst przyczyni się do poszerzenia możliwości pozyskiwania środków na dalszy rozwój biznesu" - powiedział Piotr Czarnecki, Prezes Zarządu Raiffeisen Polbank.

Oprocentowanie obligacji opiera się na stawce Wibor 6M, powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 1,30 proc. Odsetki będą wypłacane w odstępach półrocznych. Nominalna wartość jednej obligacji wynosi 1 tys. zł. Ostateczny termin wykupu upływa 19 listopada 2017 r.

Emisja "Obligacji na okaziciela serii A Raiffeisen Bank Polska S.A." jest pierwszą częścią programu emisji obligacji korporacyjnych banku na łączną kwotę 2 mld zł.

Źródło: Raiffeisen Bank Polska S.A.

 

Udostępnij artykuł: