Debiut obligacji serii D Everest Capital Sp. z o.o. na Catalyst

Finanse i gospodarka

Zarządy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz BondSpot S.A. postanowiły wyznaczyć dzień 19 sierpnia 2015 roku jako pierwszy dzień notowań w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 30.000 (trzydziestu tysięcy) obligacji na okaziciela serii D spółki EVEREST CAPITAL Sp. z o.o. Organizatorem emisji był Dom Maklerski Navigator S.A.

Łączna wartość wyemitowanych przez spółkę obligacji serii D wyniosłą 30 mln zł. Obligacje serii D były częścią programu emisji obligacji, o łącznej wartości 50 mln zł, przeprowadzonego przez spółkę w kwietniu oraz maju bieżącego roku. Obie emisje obligacji w ramach programu emisji zakończone zostały nadsubskrypcją. Organizatorem programu emisji był Dom Maklerski Navigator S.A.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że obligacje serii D mogą zadebiutować na rynku Catalyst około 4 miesiące po przeprowadzeniu emisji obligacji. Oferta obligacji cieszyła się dużym powodzeniem, o czym świadczy konieczność przeprowadzenia redukcji. Spółce udało się również obniżyć o 1,5% marżę obligacji w stosunku do marży uzyskanej w 2012 roku, co wskazuje na pozytywną weryfikację działań spółki przez inwestorów. Warto podkreślić, że Everest Finanse z roku na rok poprawia osiągane wyniki finansowe – powiedział Mateusz Mucha, Menedżer odpowiedzialny za dział obligacji korporacyjnych w Domu Maklerskim Navigator S.A.

Źródło: Everest Capital Sp. z o. o.

Udostępnij artykuł: