Debiut polskiego funduszu typu ETF na indeks WIGtechTR

Z rynku

Od 7 czerwca 2021 r. na GPW dostępny jest nowy fundusz typu ETF na indeks WIGtechTR. W skład indeksu WIGtechTR wchodzi 49 spółek z branż: biotechnologia, gry komputerowe, informatyka, telekomunikacja oraz nowe technologie. To siódmy fundusz ETF wprowadzony przez Agiofunds, we współpracy z Beta Securities Poland na GPW i trzeci ETF debiutujący na GPW w 2021 r., poinformowała warszawska Giełda.

Źródło: GPW/ Twitter

Od 7 czerwca 2021 r. na GPW dostępny jest nowy fundusz typu ETF na indeks WIGtechTR. W skład indeksu WIGtechTR wchodzi 49 spółek z branż: biotechnologia, gry komputerowe, informatyka, telekomunikacja oraz nowe technologie. To siódmy fundusz ETF wprowadzony przez Agiofunds, we współpracy z Beta Securities Poland na GPW i trzeci ETF debiutujący na GPW w 2021 r., poinformowała warszawska Giełda.

Na Głównym Rynku GPW zadebiutował 7 czerwca 2021 r. fundusz Beta ETF WIGtech Polski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Emisję funduszu przeprowadził AgioFunds TFI, oferującym i animatorem jest Dom Maklerski BOŚ, a koordynatorem produktu Beta Securities Poland.

‒ Fundusze typu ETF dają możliwość ekspozycji na cały portfel indeksu. Dzięki nowemu produktowi inwestor zyskuje dostęp do 49 największych spółek technologicznych notowanych na warszawskiej giełdzie, takich jak: Asseco Polska, Cyfrowy Polsat, Orange czy CD Projekt.

ETF-y sektorowe i tematyczne stają się coraz popularniejszym sposobem lokowania kapitału, ponieważ umożliwiają inwestowanie w wybraną gałąź gospodarki czy niszę rynkową, która w danym momencie znajduje się w obszarze zainteresowań inwestorów lub ma dobre perspektywy na przyszłość.

Dzięki nowemu produktowi inwestor zyskuje dostęp do 49 największych spółek technologicznych notowanych na warszawskiej giełdzie

Dostrzegamy ogromny potencjał w segmencie funduszy ETF dlatego cieszymy się, że do obrotu został wprowadzony kolejny, bardzo ciekawy instrument umożliwiający inwestowanie pasywne w spółki technologiczne – powiedziała Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW.

Czytaj także: GPW: zysk netto w I kw. wyniósł 38,7 mln zł; giełda spodziewa się jeszcze ok. 20 debiutów w tym roku

WIGtechTR, indeks dynamicznych spółek

Instrumentem bazowym nowego ETF jest indeks WIGtechTR, obejmujący największe spółki technologiczne z warszawskiej giełdy.

Mamy nadzieję, że nowy fundusz znajdzie uznanie inwestorów, a polskim spółkom technologicznym zapewni (...) napływ kapitału

‒ Po funduszu Beta ETF na Nasdaq-100, czyli na indeks technologicznych spółek z rynku amerykańskiego, przyszedł czas na kolejny fundusz, który odwzorowuje indeks spółek technologicznych – tym razem z rynku polskiego.

WIGtech jest bardzo ciekawym indeksem, który skupia wiele spółek, doświadczających dynamicznego wzrostu w ostatnich kilkunastu miesiącach. Mamy nadzieję, że nowy fundusz znajdzie uznanie inwestorów, a polskim spółkom technologicznym zapewni należne im zainteresowanie i napływ kapitału.

Debiutujący dziś fundusz jest odpowiedzią na wyrażane przez inwestorów zainteresowanie indeksem, który skupia spółki z wyłączeniem sektora bankowego oraz spółek skarbu państwa ‒ powiedział Robert Sochacki, Członek Zarządu Beta Securities Poland i członek Rady Nadzorczej Agiofunds TFI.

WIGtechTR jest indeksem dochodowym powiązanym z indeksem WIGtech, więc przy jego obliczaniu będą uwzględniane nie tylko ceny zawartych transakcji, ale również dochody z tytułu dywidend i praw poboru.

‒ WIGtech jest indeksem z dominującym udziałem spółek telekomunikacyjnych i deweloperów gier, jak i znaczącym udziałem IT. Warto dodać, że indeks jest silnie skorelowany z amerykańskim Russell 1000 spółek wzrostowych i może być traktowany jako ekspozycja na globalne trendy w zakresie spółek wzrostowych (growth) ‒ wyjaśnia Sobiesław Kozłowski, Dyrektor, Departament Analiz i Doradztwa, Noble Securities S.A.

Czytaj także: GPW i EBOiR publikują „Wytyczne do raportowania ESG”

Fundusze ETF na GPW

Dużą szansę na zainteresowanie inwestorów nowym produktem widzi także Radosław Olszewski, Prezes DM BOŚ.

‒ Debiut ETF na indeks WIGtechTR to dowód na niesłabnące zainteresowanie i zapotrzebowanie rynku na instrumenty typu ETF. Najnowszy, odwzorowujący indeks spółek technologicznych rynku polskiego, może okazać się interesujący dla inwestorów. WIGtech bowiem skupia spółki, które w ostatnich miesiącach  miały szansę na dynamiczny rozwój.

Bardzo pozytywnie oceniam systematyczne poszerzanie palety instrumentów ETF dostępnych dla rodzimych inwestorów, dzięki którym mogą dywersyfikować swoje portfele inwestycyjne o interesujące je obszary ‒ podkreśla Prezes DM BOŚ.

ETF, czyli Exchange Traded Fund, to fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie (replikacja) zachowania się danego indeksu giełdowego. Charakteryzuje się możliwością stałej (codziennej) kreacji i umarzania certyfikatów inwestycyjnych.

Certyfikaty portfelowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, czyli w rozumieniu Regulaminu Giełdy tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF, notowane są na warszawskiej giełdzie na zasadach analogicznych jak akcje, w szczególności można je swobodnie kupować i sprzedawać, a ich płynność wspierana jest przez animatora rynku (dom maklerski).

Więcej informacji o Beta ETF na stronach: www.gpw.pl, www.agiofunds.pl oraz www.bossa.pl.

Udostępnij artykuł: