Decyzja w sprawie przyszłego Zarządu PKO Leasing

Z rynku

PKO Bank Polski podjął decyzję o wyborze docelowego Zarządu PKO Leasing, który pokieruje spółką po fuzji prawnej z Raiffeisen Leasing Polska, planowanej na przełom kwietnia i maja 2017 roku. W jego skład wejdą: Prezes Zarządu Andrzej Krzemiński, Pierwszy Wiceprezes Zarządu Marcin Kuksinowicz oraz członkowie zarządu: Radosław Drozd, Piotr Mierzejewski, Przemysław Stańczyk i Elżbieta Anders.

PKO Bank Polski podjął decyzję o wyborze docelowego Zarządu PKO Leasing, który pokieruje spółką po fuzji prawnej z Raiffeisen Leasing Polska, planowanej na przełom kwietnia i maja 2017 roku. W jego skład wejdą: Prezes Zarządu Andrzej Krzemiński, Pierwszy Wiceprezes Zarządu Marcin Kuksinowicz oraz członkowie zarządu: Radosław Drozd, Piotr Mierzejewski, Przemysław Stańczyk i Elżbieta Anders.

Rozwój biznesu leasingowego, ze względu na rosnącą rolę tej formy finansowania w gospodarce, w szczególności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jest strategicznym celem PKO Banku Polskiego. Na początku grudnia 2016 roku PKO Leasing sfinalizował transakcję zakupu Raiffeisen Leasing Polska od Raiffeisen Bank International. Po połączeniu obu spółek powstanie największa firma w branży leasingowej w kraju z 13 proc. udziałem w rynku oraz portfelem o wartości 12 mld zł.Obecnie trwa proces integracji obu spółek w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Wypracowywany jest m.in. nowy model biznesowy i odpowiadająca na jego wyzwania struktura organizacyjna spółki. Do momentu fuzji prawnej Raiffeisen Leasing Polska oraz PKO Leasing będą funkcjonować na dotychczasowych zasadach.

Szymon Pinderak

Udostępnij artykuł: