Zagranica: Decyzje gospodarcze UE

BANK 2011/11

Od 1 grudnia 2009 r. działalnością Unii Europejskiej zarządzają przepisy Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Traktat z Lizbony ma jedynie charakter modyfikujący Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (który zmienił się w TFUE) i Traktat o Unii Europejskiej. Nie należy więc całkowicie utożsamiać go z TFUE.

Jolanta Zombirt

Każdy kolejny etap zacieśniania integracji europejskiej wymagał zgody wszystkich państw członkowskich, a więc i zmian w europejskim prawie pierwotnym (traktatach). Utworzenie unii celnej, uporządkowanie zasad wpłat państw członkowskich do budżetu UE i utworzenie tzw. zasobów własnych, poszerzenie zakresu czterech swobód (towarów, usług, kapitału i siły roboczej) w ramach jednolitego rynku wewnętrznego, trzyetapowe wprowadzanie wspólnej waluty, następnie poszerzenie integracji o wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa oraz o współpracę policyjną i sądową w sprawach karnych – wszystko to wymagało konsensu wszystkich państw członkowskich i stosownych zmian legislacyjnych. Zauważmy ponadto, że do wszystkich tych zmian dochodziło w warunkach kolejnego poszerzania się Unii o nowe kraje. Dwa ostatnie poszerzenia z roku 2004 i 2007 prawie dwukrotnie zwię...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: