Deficyt budżetowy wykonany w 70 proc., czyli poniżej harmonogramu

Finanse i gospodarka

Deficyt budżetowy po lipcu br. wyniósł ponad 34 mld 946 mln zł, czyli 66,9 proc. planowanego na 2010 r. deficytu - wynika z szacunków Ministerstwa Finansów.

Deficyt po lipcu był niższy o ponad 9,3 mld zł od przewidzianego w harmonogramie dochodów i wydatków budżetu państwa. Zgodnie z nim po siedmiu miesiącach deficyt miał wynieść ponad 44 mld 285 mln zł (84,8 proc. planu).

Dochody budżetu po lipcu wyniosły ponad 139 mld 602 mln zł, czyli 56,1 proc. planu (249 mld zł). Wydatki w wysokości 174 mld 548 mln zł, stanowiły 57,9 proc. planowanych na ten rok (301,22 mld zł).

Dochody z podatków do końca lipca MF oszacowało na 124,176 mld zł, czyli 55,6 proc. planu na ten rok (223,225 mld zł).

Udostępnij artykuł: