Deficyt budżetu wyniósł 4,5 mld zł po marcu. Niższe wpływy z VAT i akcyzy

Gospodarka

Budynek Ministerstwa Finansów
Ministerstwo Finansów (źródło: Adam-dalekie-pole - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20843347)

W budżecie państwa na koniec marca br. odnotowano deficyt w wysokości 4,5 mld zł, tj. 15,7% rocznego planu, podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane. Ustawowy plan na cały rok to 28,5 mld zł deficytu.

W budżecie państwa na koniec marca br. odnotowano #deficyt w wysokości 4,5 mld zł, tj. 15,7% rocznego planu #budżet #FinansePubliczne @MF_GOV_PL

„W okresie styczeń – marzec 2019 r. dochody budżetu państwa wyniosły 90,3 mld zł i były wyższe o 1,8 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń-marzec 2018 r. o ok. 1 mld zł ” – czytamy w komunikacie.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

– dochody z podatku VAT były niższe o 0,6% r/r (tj. ok. 0,2 mld zł),

– dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były niższe o 3% r/r (tj. ok. 0,5 mld zł),

– dochody z podatku PIT były wyższe o 6% r/r (tj. ok. 0,8 mld zł),

– dochody z podatku CIT były wyższe o 10,1% r/r (tj. ok. 0,9 mld zł),

– dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,3% r/r.

Czytaj także: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło do 963,57 mld zł w lutym >>>

W okresie styczeń-marzec 2019 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 6,4 mld zł i było wyższe o ok. 0,9 mld zł (tj. 15,3%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-marzec 2018 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń-marzec 2019 r. wyniosło 94,8 mld zł, tj. 22,8% planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2018 (85,3 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 9,4 mld zł, tj. 11,1%, głównie z tytułu rozliczenia z budżetem UE (więcej o 3,5 mld zł), w ramach dotacji przekazanej dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 1,9 mld zł) oraz z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 1,4 mld zł). podano także.

Dochody z podatków

Dochody budżetu państwa z podatków pośrednich wyniosły 58,41 mld zł w okresie styczeń-marzec br., co stanowiło 22,9% rocznego planu, podało Ministerstwo Finansów. W tym okresie dochody z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zrealizowano w 29,6% (10,31 mld zł), a od osób fizycznych (PIT) – w 21,1% (13,58 mld zł).

W zakresie podatków pośrednich, wpływy z podatku akcyzowego wyniosły po trzech miesiącach br. 15,51 mld zł, tj. 21,2% rocznego planu.

Podatek od niektórych instytucji finansowych przyniósł 1,15 mld zł, tj. 25,3% planu.

Wpływy podatkowe ogółem wyniosły w tym okresie 83,83 mld zł, czyli 23,3% planu na cały 2019 r.

Dochody niepodatkowe w ciągu trzech miesięcy br. wyniosły 6,43 mld zł, co oznacza realizację 24,9% planu, w tym dochody z cła sięgnęły 1,11 mld zł (26,7% planu).

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: