Deficyt budżetu wyniósł 4,8 mld zł po lipcu. Wstępne dane Ministerstwa Finansów

Gospodarka

Budynek Ministerstwa Finansów
Ministerstwo Finansów (źródło: Adam-dalekie-pole - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20843347)

W budżecie państwa na koniec lipca br. odnotowano deficyt w wysokości 4,8 mld zł, tj. 16% rocznego planu, podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane. Ustawowy plan na cały rok to 28,5 mld zł deficytu.

W budżecie państwa na koniec lipca br. odnotowano deficyt w wysokości 4,8 mld zł, tj. 16% rocznego planu #budżet #budżet2019

„W okresie styczeń – lipiec 2019 r. dochody budżetu państwa wyniosły 228,8 mld zł i były wyższe o 16,6 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – lipiec 2018 r. o ok. 15,1 mld zł” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Budżet na 2020 rok bez deficytu, pierwszy raz od 30 lat. Rząd przyjął projekt >>>

Porównanie z rokiem ubiegłym

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

– dochody z podatku VAT były wyższe o 6,8% r/r (tj. ok. 6,7 mld zł),

– dochody z podatku PIT były wyższe o 13,1% r/r (tj. ok. 4,2 mld zł),

– dochody z podatku CIT były wyższe o 19,9% r/r (tj. ok. 4,1 mld zł),

– dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były na zbliżonym poziomie,

– dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 4,4% r/r.

Wykonanie dochodów niepodatkowych

W okresie styczeń – lipiec 2019 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 17,6 mld zł i było wyższe o ok. 1,6 mld zł (tj. 10,1%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – lipiec 2018 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – lipiec 2019 r. wyniosło 233,5 mld zł, tj. 56,1% planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2018 (213,0 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 20,5 mld zł, tj. 9,6%, głównie w ramach dotacji przekazanej dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 10,9 mld zł) m.in. w związku z wypłatą tzw. „13 emerytury”. Ponadto z tytułu rozliczenia z budżetem UE (więcej o 4,7 mld zł), oraz z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 2,6 mld zł). Jednocześnie wydatki na obsługę długu skarbu państwa były niższe o 5,7 mld zł r/r w związku z rozkładem płatności w ciągu roku, podano także.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: