Deficyt: na koniec listopadzie budżet państwa 2,41 mld zł na minusie

Gospodarka

W budżecie państwa na koniec listopada 2017 r. odnotowano 2,41 mld zł deficytu, czyli 4,1% planu przewidzianego w ustawie budżetowej na cały rok, podało Ministerstwo Finansów, prezentując finalne dane.

Fot. Pixabay

W budżecie państwa na koniec listopada 2017 r. odnotowano 2,41 mld zł deficytu, czyli 4,1% planu przewidzianego w ustawie budżetowej na cały rok, podało Ministerstwo Finansów, prezentując finalne dane.

W budżecie państwa na koniec listopada 2017 r. odnotowano 2,41 mld zł deficytu. #budżet #deficyt #MinisterstwoFinansów

Wcześniej resort podawał - na bazie szacunkowych danych - że deficyt na koniec listopada wyniósł 2,41 mld zł deficytu (czyli 4,1% rocznego planu). Według przedstawionego w marcu br. harmonogramu wykonania budżetu, deficyt budżetu centralnego na koniec listopada miał wynieść 46,49 mld zł (tj. 78,3% rocznego planu).Resort podał w "Sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa za styczeń-listopad 2017 roku", że po 11 miesiącach tego roku dochody budżetowe zrealizowano w 99,3%, pozyskując 323,26 mld zł, zaś wydatki zrealizowano w 84,6% (tj. 325,68 mld zł).

146,19 mld zł z VATWedług ostatecznych danych w okresie 11 miesięcy 2017 r. dochody z podatku od towarów i usług (VAT) wyniosły 146,19 mld zł, tj. 101,9% rocznego planu, dochody z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) sięgnęły 27,33 mld zł, tj. 91,6% rocznego planu, a od osób fizycznych (PIT) - 47,09 mld zł, tj. 92,3% planu. Podatek od niektórych instytucji finansowych przyniósł w tym okresie 3,97 mld zł. tj. 100,9% rocznego planu.W końcu października wiceminister finansów Leszek Skiba informował, że deficyt budżetu centralnego wyniesie 31,2 mld zł na koniec 2017 r.W projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. rząd zapisał, że planowane wykonanie deficytu budżetu w tym roku to 32,94 mld zł (wobec zapisanych w tegorocznej ustawie budżetowej 59,35 mld zł), a w 2018 r. - 41,49 mld zł.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: