Deficyt sektora samorządowego

Samorząd

15 września 2011 roku Forum Obywatelskiego Rozwoju opublikowało raport o stanie zadłużenia i wydatkach samorządów w Polsce na tle krajów UE. Wynika z niego, że deficyt sektora samorządowego w naszym kraju jest najwyższy i osiąga 3,9 % PKB, przy średniej dla krajów regionu 3,1 % PKB.

Samorządy w Polsce odpowiadają za 33% wydatków publicznych, znacznie powyżej średniej dla UE, wynoszącej 23%.

Deficyt budżetowy sektora samorządowego w Polsce jest najwyższy wśród wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. W 2010 deficyt sektora samorządowego w Polsce wyniósł ponad 1,1% PKB. Jest to wynik trzykrotnie wyższy niż średnia dla UE 101 – 0,32% PKB oraz ponad 3,5-krotnie wyższy niż średni wskaźnik dla UE 172 – 0,26% PKB.

Deficyt sektora samorządowego narastał od roku 2008. W 2007 roku sektor odnotował brak deficytu. Ciekawe jest to, że Polska dość łagodnie przeszła przez falę kryzysu, który dotknął różnie kraje, w tym członków UE, to jednak jednostki samorządowe mają problem z domknięciem budżetów. Wśród krajów UE 10 bardziej od naszych samorządów zadłużone są tylko łotewskie i węgierskie. Jednakże w zestawieniu UE 17 polski wskaźnik deficytu znajduje się poniżej średniej, ale przy tak wysokim poziomie deficytu jak w 2010 r. już w 2011 r. zadłużenie może sięgnąć średniej dla UE 17.

Źródło: www.for.org.pl

Udostępnij artykuł: