Deficyt w budżecie sięgnął 9,35 mld zł na koniec marca. Wstępne dane Ministerstwa Finansów

Gospodarka

W budżecie państwa na koniec marca br. odnotowano deficyt w wysokości 9,35 mld zł, podało Ministerstwo Finansów (MF), prezentując szacunkowe dane.

Budynek Ministerstwa Finansów
Ministerstwo Finansów (źródło: Adam-dalekie-pole - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20843347)

W budżecie państwa na koniec marca br. odnotowano deficyt w wysokości 9,35 mld zł, podało Ministerstwo Finansów (MF), prezentując szacunkowe dane.

#Dochody w styczniu-marcu wyniosły 96,2 mld zł, tj. 22,1% planu #budżet #FinansePubliczne #deficyt @MF_GOV_PL

Resort podał, że dochody w styczniu-marcu wyniosły 96,2 mld zł, tj. 22,1% planu.

"W okresie styczeń - marzec 2020 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 5,9 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń-marzec 2019 r. o ok. 2,7 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Premier Morawiecki: tegoroczny deficyt budżetowy może przekroczyć 4 proc. PKB >>>

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

  • dochody z podatku VAT były wyższe o 5,5% r/r (tj. ok. 2,3 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były niższe o 1,1% r/r (tj. ok. 0,1 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były niższe o 6,6% r/r (tj. ok. 0,7 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 7,1% r/r (tj. ok. 1,1 mld zł),
  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 1,2% r/r (tj. ok. 13,9 mln zł).

"W okresie styczeń - marzec 2020 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 9,6 mld zł i było wyższe o ok. 3,2 mld zł (tj. 50,0%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - marzec 2019 r." - wskazał resort w komunikacie.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń-marzec 2020 r. wyniosło 105,55 mld zł, tj. 24,2% planu.

"W stosunku do tego samego okresu roku 2019 (94,8 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 10,8 mld zł, tj. 11,4%, głównie z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 1,9 mld zł), przekazania wyższej dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 0,9 mld zł) oraz w ramach budżetu wojewodów w związku z rozszerzeniem programu Rodzina 500+ od lipca 2019 r. Jednocześnie wydatki z tytułu rozliczenia z budżetem ogólnym UE były niższe o 0,9 mld zł, podobnie jak wydatki na obsługę długu skarbu państwa były niższe o 0,3 mld zł r/r" - czytamy dalej.

Dochody z podatków pośrednich

Dochody budżetu państwa z podatków pośrednich wyniosły 61,88 mld zł w styczniu-marcu  br., co stanowiło 22,6% rocznego planu, podało także Ministerstwo Finansów. W tym okresie dochody z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zrealizowano w 22,9% (9,62 mld zł), a od osób fizycznych (PIT) - w 20,2% (13,44 mld zł).

W zakresie podatków pośrednich, wpływy z podatku akcyzowego wyniosły po trzech miesiącach br. 16,51 mld zł, co stanowiło 22% rocznego planu.

Podatek od niektórych instytucji finansowych przyniósł 1,16 mld zł, tj. 23,8% planu.

Wpływy podatkowe ogółem wyniosły w tym okresie 86,5 mld zł, czyli 22,2% planu na cały 2020 r.

Dochody niepodatkowe po marcu br. wyniosły 9,63 mld zł, co oznacza realizację 22,4% planu, w tym dochody z cła sięgnęły 1,13 mld zł (24% planu).

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: