Deflacja w Polsce nadal się pogłębia

Komentarze ekspertów

Od początku lutego na głównej parze walutowej panuje względny spokój, gdyż dzienne wahania są nieporównywalnie mniejsze niż w miało to miejsce w poprzednim miesiącu. Zdaje się, że jest to jednak cisza przed burzą.

Od początku lutego na głównej parze walutowej panuje względny spokój, gdyż dzienne wahania są nieporównywalnie mniejsze niż w miało to miejsce w poprzednim miesiącu. Zdaje się, że jest to jednak cisza przed burzą.

Kluczowymi czynnikami, które będą mieć duży wpływ na główną parę są sytuacja w Grecji oraz w USA. Jeśli chodzi o Grecję to wciąż panuje nerwowość dotycząca możliwości wystąpienia tego kraju ze strefy euro, ponieważ wyniki spotkań dotyczących finansowania państwa na razie kończyły się fiaskiem. W minionym tygodniu, w środę odbyło się posiedzenie ministrów finansów krajów strefy euro, podczas którego nie osiągnięto żadnego porozumienia ws. finansowania greckiego długu. Interesujący jest fakt, że to właśnie Niemcy - występujące najostrzej przeciwko zmianom w spłacaniu długu - mają doświadczenia z ogromnym zadłużeniem własnego kraju i niespłacaniem pożyczek w wyniku ciężarów ekonomicznych nałożonych na podstawie Traktatu wersalskiego po pierwszej wojnie światowej. Wystąpienie Grecji ze strefy euro z powodu ostatnich wydarzeń nie jest jednak w mojej opinii tak prawdopodobne, jak mogłoby się wydawać. Drugim kluczowym czynnikiem jest rozwój sytuacji w USA. Pomimo słabych statystyk opublikowanych w ostatnich dniach zbliża się termin podniesienia stóp procentowych przed FOMC. Skonkretyzowanie tego terminu przez amerykański bank centralny (FED) może oznaczać wzrost wahań na eurodolarze i na wszystkich rynkach finansowych.

W Polsce w ostatnich dniach uwagę przykuwały wyniki dwóch odczytów: styczniowej inflacji oraz PKB za IV kw. 2014 r. Po raz kolejny mieliśmy do czynienia ze spadkiem cen. W styczniu w porównaniu z grudniem doszło do spadku cen o 0,2 %, a w porównaniu annualizowanym o 1,3 % - głównie ze względu na spadek cen paliw. Z deflacją w polskiej gospodarce mamy już do czynienia od sierpnia minionego roku, a spadek cen wciąż się pogłębia. Zdecydowanie lepsze wyniki obserwujemy w polskim PKB. W IV kw. doszło do wzrostu o 0,6 % k/k i 3,1 % r/r. Pomimo przyzwoitego tempa wzrostu PKB, ze względu na utrzymującą się deflację istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że polski bank centralny (NBP) podejmie decyzję o redukcji stóp procentowych na marcowym posiedzeniu.

Monika Krzywda
analityczka AKCENTY

Udostępnij artykuł: