Deklaracja o rezygnacji z oszczędzania w PPK niepokoi firmy

Mój plan emerytalny

Rozwiązanie zaproponowane w projekcie rozporządzenia ministra finansów dotyczącym deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK spowoduje nieproporcjonalne zwiększenie obciążeń pracodawców i utrudni obsługę całego procesu. Treść deklaracji wykracza poza delegację ustawową i ze względu na jej szczegółowość oraz rygoryzm (m.in. siedem podpisów), stanie się źródłem powstawania wielu błędów. W praktyce pracodawców obarcza się koniecznością weryfikacji dokumentu i wyjaśniania intencji osoby zatrudnionej, uważa Konfederacja Lewiatan.

Segregator z napisem: Plan emerytarny, wykresy, kalkulator i okulary
Fot. stock.adobe.com/designer491

Rozwiązanie zaproponowane w projekcie rozporządzenia ministra finansów dotyczącym deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK spowoduje nieproporcjonalne zwiększenie obciążeń pracodawców i utrudni obsługę całego procesu. Treść deklaracji wykracza poza delegację ustawową i ze względu na jej szczegółowość oraz rygoryzm (m.in. siedem podpisów), stanie się źródłem powstawania wielu błędów. W praktyce pracodawców obarcza się koniecznością weryfikacji dokumentu i wyjaśniania intencji osoby zatrudnionej, uważa Konfederacja Lewiatan.

#KonfederacjaLewiatan: rozwiązanie dot. deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do #PPK spowoduje nieproporcjonalne zwiększenie obciążeń pracodawców @LewiatanTweets

- Łatwo sobie wyobrazić sytuację braku jednego podpisu bądź błędnego podania numeru identyfikacyjnego podatnika. Co w sytuacji złożenia niepełnego oświadczenia w dniu dokonywania wpłaty na PPK  albo braku jednego podpisu? Czy w takim przypadku wniosek nie spełni wymogów formalnych i w konsekwencji ma nie zostać przyjęty? – pyta Robert Lisicki, radca prawny, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.Odbiór PPK w dużym stopniu zależy od sposobu jego wprowadzania i wypracowania odpowiednich instrumentów funkcjonowania. Tworzeniu PPK powinno towarzyszyć budowanie zaufania i współpracy pomiędzy wszystkimi interesariuszami, czemu może posłużyć gwarancja przewidywalności i pewności obrotu prawnego.Więcej najnowszych informacji na temat PPK >>>

Zastrzeżenia legislacyjne

- Przedstawiony projekt rozporządzenia, który określa wzór deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego, wykracza poza delegację ustawową w zakresie liczby składanych oświadczeń i nie uwzględnia zawartych w przepisie ustawowym jednoznacznych wytycznych dotyczących zapewnienia sprawności przebiegu procesu składania deklaracji – przekonuje mec. Grzegorz Kott, Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Dobrowolność

Rozporządzenie reguluje istotną instytucję w ramach systemu PPK (możliwość rezygnacji z oszczędzania w tym systemie), która jest wyrazem dobrowolności dysponowania prywatnymi środkami. Przyjęty rygoryzm treści oświadczenia nakazuje stawiać pytanie czy nie prowadzi ono do nieuzasadnionego, nieproporcjonalnego ograniczenia dysponowania własnością przez osobę zatrudnioną.

Zmiana perspektywy wprowadzania PPK

W miejsce rozbudowywania formalności i obowiązków administracyjnych, preferowany byłby model współpracy i budowania zaufania. Należy większy nacisk położyć na edukację i kształtowanie świadomości potrzeby długoterminowego oszczędzania, podkreśla Konfederacja Lewiatan.
Udostępnij artykuł: