Delegacja PE na Sycylii: potrzeba większej solidarności w UE w sprawie migracji

Finanse i gospodarka

Państwa takie jak Grecja czy Włochy, które zmagają się z napływem osób ubiegających się o azyl, powinny otrzymać więcej wsparcia od innych członków Unii Europejskiej - uważają posłowie, którzy udali się w delegacji na Sycylię (22-24 lipca).

Państwa takie jak Grecja czy Włochy, które zmagają się z napływem osób ubiegających się o azyl, powinny otrzymać więcej wsparcia od innych członków Unii Europejskiej - uważają posłowie, którzy udali się w delegacji na Sycylię (22-24 lipca).

"Włochy wydają ponad 1 mld € rocznie na opiekę nad osobami przybywającymi przez Morze Śródziemne. Granice Włoch są granicami UE, a lepsze zarządzanie migracją jest naszą wspólną odpowiedzialnością" - powiedział poseł Jean Arthuis (ALDE, Francja), jeden z szefów delegacji.

Ilina Iotova (S&D, Bułgaria), współprzewodnicząca delegacji, wyraziła swoje rozczarowanie wynikami spotkania ministrów spraw wewnętrznych EU, które odbyło się 20 lipca. Na posiedzeniu państwa członkowskie zgodziły się na przyjęcie 32 tysięcy migrantów z Grecji i Włoch w najbliższych dwóch latach (Komisja Europejska proponowała 40 tysięcy). "Obserwujemy powszechny brak solidarności wśród państw członkowskich. Państwa takie jak Włochy, Grecja, Malta czy Bułgaria są osamotnione w walce z globalnym problemem" - komentowała posłanka Iotova.

16 lipca Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) poparła propozycję Komisji Europejskiej zawierającą wiążący system przesiedleń 40 tysięcy osób ubiegających się o azyl w UE. Parlament wzywa do wzmocnienia polityki azylowej w UE oraz do uchwalenia wiążących kwot dla państw członkowskich.

Posłowie z Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) i Komisji Budżetowej (BUDG) odwiedzili centra Pozzallo i Mineo, w których przyjmowani są migranci, spotkali się z przedstawicielami rządu, władz lokalnych, organizacji pozarządowych, unijnej agencji FRONTEX i Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu.

Źródło: Biuro Informacyjne PE w Polsce

 

Udostępnij artykuł: