Deloitte otwiera nowe Laboratorium Analityczne w Warszawie

Finanse i gospodarka

Nowoczesne rozwiązania analityczne IBM pozwolą klientom Deloitte lepiej wykorzystać potencjał Big Data w celu wypracowania odpowiednich korzyści biznesowych.

Nowoczesne rozwiązania analityczne IBM pozwolą klientom Deloitte lepiej wykorzystać potencjał Big Data w celu wypracowania odpowiednich korzyści biznesowych.

Firma Deloitte Polska ogłosiła otwarcie w Warszawie nowego Laboratorium Analitycznego opartego o technologie do analityki biznesowej IBM. Eksperci Deloitte będą mogli wykorzystywać nowe narzędzia i specjalistyczne pakiety oprogramowania do nauki, budowania prototypów aplikacji i modeli statystycznych oraz prezentacji rozwiązań klientom.

Laboratorium zapewni pracownikom Deloitte dostęp do zaawansowanych narzędzi analitycznych IBM. Przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, eksperci Deloitte będą mogli jeszcze lepiej rozwiązywać wyzwania biznesowe klientów. Dodatkowo, obecni i przyszli klienci Deloitte będą mogli poznać korzyści, które wynikają z połączenia metodyk oraz narzędzi analitycznych Deloitte i IBM.

Laboratorium Analityczne zostało zbudowane w oparciu o IBM PureFlex System, który łączy w sobie zadania systemów obliczeniowych, przechowywania danych, sieci, wirtualizacji i zarządzania w jednym systemie. Jest on jednocześnie ekspertem w wykrywaniu i przewidywaniu zapotrzebowania na zasoby oraz pozwala klientom i partnerom biznesowym obniżyć koszty i znacznie skrócić czas wprowadzania na rynek nowej oferty.

Ponad 6000 klientów z ok. 100 krajów wybrało rozwiązania z rodziny IBM PureSystems jako alternatywę dla obecnej infrastruktury IT. "Deloitte dołącza do przyszłościowo myślących partnerów i klientów, którzy zdecydowali się skorzystać z przewag konkurencyjnych inteligentnej infrastruktury IBM PureFlex", mówi Marek Borówka, Systems and Technology Group Manager IBM Polska i Kraje Bałtyckie.

W pierwszej fazie projektu w Laboratorium dostępne będą następujące pakiety oprogramowania:

  • IBM SPSS - oprogramowanie i rozwiązania do analizy predykcyjnej. Pozwala przewidywać zmiany oraz odkrywać wzorce i trendy w danych, np. przewidywane zachowania, preferencje klientów lub prawdopodobieństwo ich przejścia do konkurencji.
  • IBM Cognos/TM1 - narzędzie dla korporacyjnego planowania i raportowania wyników. Pozwala na automatyzację procesów, sprawozdawczość, analizy odchyleń oraz korekty prognoz.
  • CPLEX - narzędzie do planowania z wykorzystaniem modeli optymalizacyjnych.

lachowski.andrzej.01.150x208"Oferta naszego nowego Laboratorium jest elementem konsekwentnie budowanego portfela usług oferowanych przez Deloitte w zakresie zaawansowanej analityki biznesowej. Korzystamy z najnowszych technologii, stale poszerzając i rozwijając kompetencje polskiego zespołu Deloitte Analytics, który zajmuje się analizami dużych zbiorów danych pomagającymi określić m.in. preferencje zakupowe i potrzeby klientów, strukturę sieci dystrybucji placówek handlowych, czy optymalny poziom cen produktów z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych." - mówi Andrzej Lachowski, Partner odpowiedzialny za usługi konsultingowe dla Sektora Usług Finansowych Deloitte.

"Codziennie generowanych jest ponad 2.5 exabyte’ów nowych danych, głównie w mediach społecznościowych. Firma IBM posiada największe na świecie portfolio rozwiązań analitycznych i oprogramowania, wiodącą pozycję w dostarczaniu wysoko zoptymalizowanych systemów obliczeniowych oraz biznesową i sektorową wiedzę i doświadczenie ponad dziewięciu tysięcy konsultantów ds. analityki biznesowej, czterystu naukowców i dziewięciu centrów ds. rozwiązań analitycznych. Od 2005 roku przejęliśmy już też trzydzieści trzy firmy specjalizujące się w różnych dziedzinach analityki biznesowej, aby pogłębić nasze kompetencje w tym zakresie" - mówi Marek Majewski Software Group Manager, IBM Polska i Kraje Bałtyckie. "Projekt ten daje klientom Deloitte dostęp do naszego portfela rozwiązań analitycznych, które mogą pomóc zmienić ogromne ilości nieustrukturyzowanych danych w wysokiej jakości wiedzę dostępną natychmiast."

kraszewski.dariusz.01.150x221"W Deloitte mamy świadomość, że doradztwo biznesowe musi wiązać się ściśle z technologią, dlatego wybieramy partnerów oferujących szeroki portfel najnowszych technologii wspierających biznes" - tłumaczy Dariusz Kraszewski, Partner Zarządzający Działem Konsultingu w Deloitte.

Na świecie obie firmy współpracują od ponad dwudziestu lat. Dzięki temu Deloitte jest w stanie dostarczać kompleksowe usługi biznesowe wspierane przez najlepsze w swojej klasie rozwiązania IT. Długoletnia współpraca potwierdzona została przyznaniem Deloitte wyróżnienia - Global Alliance Excellence Award for Business Analytics.

 

 

salzberg.barry.01.150x199 "IBM to bardzo ważny klient i partner Deloitte. Współpraca ta i sukces obu firm z niej wynikający ma dla nas bardzo duże znaczenie" - mówi Barry Salzberg, Globalny Partner Zarządzający, Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Źródło: Deloitte 

Udostępnij artykuł: