Deloitte wesprze banki w nowych realiach Unii Bankowej

Bankowość

Na początku listopada br. Europejski Bank Centralny przejął nadzór nad bankami działającymi w strefie euro. Krok ten jest początkiem funkcjonowania zapowiadanej Unii Bankowej, której celem jest zwiększenie zaufania publicznego do sektora bankowego, poprawa jego bezpieczeństwa, a w konsekwencji zwiększenie stabilności finansowej w Europie.

Nowe przepisy są wyzwaniem dla banków. Firma doradcza Deloitte powołała Centrum ds. Unii Bankowej we Frankfurcie – Deloitte Banking Union Centre in Frankfurt (BUCF) – grupę ekspertów, która ma pomóc instytucjom finansowym funkcjonować w nowych warunkach i odpowiednio wcześnie reagować na zmiany regulacyjne.

Unia Bankowa UE docelowo ma składać się z III filarów, wprowadzanych zgodnie z harmonogramem filar po filarze:

  • I filar: wspólny nadzór bankowy – Jednolity Mechanizm Nadzorczy SSM (Single Supervisory Mechanism),
  • II filar: wspólny system restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków – SRM (Single Resolution Mechanism),
  • III filar: wspólny system gwarantowania depozytów.

Obecnie wprowadzono w życie pierwszy filar – nadzór nad bankami w strefie euro (i innych chętnych państwach spoza strefy) należeć będzie odtąd do Europejskiego Banku Centralnego z siedzibą we Frankfurcie. Pod jego auspicjami powstanie Jednolity Mechanizm Nadzorczy. „Mechanizm umożliwi wczesne wykrywanie słabych punktów i zapewni wzmocnienie tych instytucji finansowych, które tego potrzebują. Powyższe zmiany wywrą znaczny wpływ przede wszystkim na banki strefy euro, ale nie tylko. Należy się spodziewać silnego oddziaływania SSM także na strategie i modele biznesowe instytucji finansowych w naszej części Europy” – mówi Dariusz Szkaradek, Lider Sektora Instytucji Finansowych Deloitte w Polsce.

Biorąc pod uwagę w/w zmiany, a także potrzeby klientów firma Deloitte uruchomiła europejskie Centrum ds. Unii Bankowej we Frankfurcie – Deloitte Banking Union Centre in Frankfurt. Zakres usług oferowanych bankom będzie koncentrował się obecnie na:

  • identyfikacji wyzwań, przed jakimi staną banki w związku z SSM oraz na udzielaniu bezpośredniego wsparcia kadrze kierowniczej banku,
  • skupieniu zasobów i umiejętności Deloitte w obszarze SSM – Centrum Deloitte będzie punktem kontaktowym dla klientów działających w skali globalnej, którzy coraz częściej potrzebują kompleksowej obsługi międzynarodowej,
  • ukierunkowywaniu i przekazywaniu wniosków oraz wiedzy zdobytej przez specjalistów Deloitte na temat najważniejszych problemów, z którymi mają do czynienia osoby odpowiedzialne za decyzje biznesowe w bankach,
  • wspieraniu i poszerzaniu relacji Deloitte z Europejskim Bankiem Centralnym oraz krajowymi organami nadzoru.

Firma Deloitte zorganizowała stałą placówkę we Frankfurcie w niemieckim oddziale Deloitte, tworząc tam multidyscyplinarny zespół doświadczonych specjalistów z całej Europy. „Ta przełomowa i innowacyjna platforma umożliwi jak najlepszą współpracę naszym ekspertom. Dzięki niej powstanie możliwość bezpośredniego zarządzania i wykorzystywania wniosków i spostrzeżeń na temat Unii Bankowej, a także utrzymywania silnych relacji z organami regulacyjnymi, bankami centralnymi oraz najważniejszymi instytucjami branżowymi” – mówi Nick Sandall, Partner w Deloitte Wielka Brytania oraz Współlider Sektora Instytucji Finansowych Deloitte w regionie EMEA.

Centrum będzie kierowane przez Waltera Hans-Jürgena. Pracują w nim również eksperci z Austrii, Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Luksemburga, Holandii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. „Powstanie Centrum ma korzystny wpływ również na sytuację naszych klientów w Polsce. Będziemy korzystać z jego zasobów, wiedzy i dzielić się swoimi doświadczeniami ze specjalistami Deloitte we Frankfurcie. Jest to tym bardziej istotne, że choć formalnie Polska nie podlega regulacjom Unii Bankowej, to będzie ona miała wielki wpływ na funkcjonowanie banków i instytucji finansowych działających w naszym kraju” – mówi Dariusz Szkaradek.

Źródło: Deloitte

Udostępnij artykuł: