Dentons doradzał BGK przy podpisaniu pierwszej w Polsce umowy finansowania PPP, realizowanej na szczeblu centralnym

Bankowość

Zespoły PPP oraz Bankowości i Finansów kancelarii Dentons doradzały Bankowi Gospodarstwa Krajowego, przy zawarciu umowy finasowania inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, która obejmuje zaprojektowanie i budowę siedziby Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, a następnie jego utrzymanie i zarządzanie. Partnerem prywatnym jest spółka PPP Projekt z Warszawy, należąca do Grupy VINCI (Warbud). Jest to pierwszy w Polsce projekt PPP realizowany na szczeblu administracji centralnej.

Zespoły PPP oraz Bankowości i Finansów kancelarii Dentons doradzały Bankowi Gospodarstwa Krajowego, przy zawarciu umowy finasowania inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, która obejmuje zaprojektowanie i budowę siedziby Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, a następnie jego utrzymanie i zarządzanie. Partnerem prywatnym jest spółka PPP Projekt z Warszawy, należąca do Grupy VINCI (Warbud). Jest to pierwszy w Polsce projekt PPP realizowany na szczeblu administracji centralnej.

Realizację projektu wspierają Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz BGK. Kwota kredytu, zrealizowanego w ramach programu "Inwestycje polskie", adresowanego do przedsiębiorstw prywatnych i państwowych oraz samorządów, wynosi 49,5 milionów PLN.

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie, wybudowanie siedziby sądu i zarządzanie nią przez 20 lat. Budynek o łącznej powierzchni ponad 10 tys. m2 zapewni najwyższe standardy pracy, odpowiednią powierzchnię sal rozpraw, efektywną obsługę oraz bezpieczną i sprawną archiwizację dokumentów.

Z ramienia kancelarii Dentons prace zespołu prawników nadzorowali Michał Mężykowski, Partner w zespole Bankowości i Finansów oraz Tomasz Korczyński, Counsel współkierujący zespołem PPP. W projekt zaangażowani byli także Counsel Jakub Podkowa, Senior Associate Jakub Sikora oraz Associate Mateusz Wiśniewski.

"Doradztwo Dentons na rzecz BGK było kluczowe dla zamknięcia transakcji - rynek PPP widział już wiele projektów, w których podpisano umowę o partnerstwie, ale nie znaleziono finansowania dla inwestycji. Z punktu widzenia rozwoju polskiego rynku partnerstwa publiczno-prywatnego inwestycja w Nowym Sączu to przełom - dotychczas po stronie podmiotu publicznego w tego rodzaju przedsięwzięciach zawsze występował podmiot na szczeblu samorządowym, nigdy centralnym, co jest charakterystyczne dla rynków, na którym formuła partnerstwa publiczno-prywatnego jest dobrze rozwinięta" - mówi Tomasz Korczyński, Counsel współkierujący zespołem PPP.

"Wybór budynku użyteczności publicznej, jakim jest sąd, na swego rodzaju projekt pilotażowy, daje nadzieję na popularyzację tej formuły finansowania projektów infrastrukturalnych, których przedmiotem są obiekty użyteczności publicznej o różnych funkcjach" - dodaje Tomasz Korczyński.

Źródło: Dentons

Udostępnij artykuł: