Dentons wspierał Lotos Petrobaltic w pozyskaniu finansowania na eksploatację złoża B8 na Bałtyku

Tylko u nas

Lotos Petrobaltic, Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR), Bank Gospodarstwa Krajowego i Bank Pekao podpisały umowę na finansowanie zagospodarowania złoża B8 na Morzu Bałtyckim. To pierwszy projekt wydobywczy w formule project finance w Europie Środkowej oraz pierwsza transakcja z udziałem Polskich Inwestycji Rozwojowych w ramach rządowego programu "Inwestycje Polskie".

Lotos Petrobaltic, Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR), Bank Gospodarstwa Krajowego i Bank Pekao podpisały umowę na finansowanie zagospodarowania złoża B8 na Morzu Bałtyckim. To pierwszy projekt wydobywczy w formule project finance w Europie Środkowej oraz pierwsza transakcja z udziałem Polskich Inwestycji Rozwojowych w ramach rządowego programu "Inwestycje Polskie".

Jest to jeden z najbardziej złożonych projektów typu project finance w ostatnich latach w Polsce i w regionie. Trwał trzy lata i zaangażował pracę ponad 30-stu prawników z kilkunastu dziedzin prawa kancelarii Dentons.

Projekt o wartości blisko 1,8 mld złotych poprowadzi spółka celowa powołana przez Lotos Petrobaltic. PIR sfinansuje inwestycję środkami w kwocie 430 mln. złotych, banki - 660 mln., a Lotos Petrobaltic wniesie do spółki aportem koncesję na wydobycie i platformę wiertniczą. Skomplikowana struktura finansowa tego projektu obejmuje finansowanie senioralne i finansowanie mezzanine/second-lien oraz finansowanie poprzez udzielanie gwarancji bankowych.

Ze względu na złożoność projektu prawnicy Dentons doradzali Lotos Petrobaltic w kilkunastu dziedzinach prawa, między innymi w dziedzinie bankowości, ochrony środowiska, energetyki, podatków, pomocy publicznej i zamówień publicznych. Transakcję od strony finansowej nadzorowali Mateusz Toczyski i Robert Dulewicz z zespołu finansów i bankowości. Obok finansowania ważnym elementem przedsięwzięcia było doradztwo w kwestiach regulacyjnych oraz strukturyzacji podatkowej. Wydobywanie kopalin spod dna morskiego nakłada na inwestora również obowiązki wynikające z prawa górniczego i prawa ochrony środowiska. W tym zakresie Lotosowi Petrobaltic doradzał zespół ochrony środowiska i zasobów naturalnych.

Potencjał wydobywczy złoża B8 to 3,5 miliona ton ropy naftowej. Pełną zdolność produkcyjną, szacowaną na 250 tysięcy ton ropy naftowej rocznie, spółka osiągnie pod koniec 2015 roku. Surowiec będzie przetwarzać rafineria Lotos w Gdańsku, a wydobywany gaz ziemny trafi do elektrociepłowni we Władysławowie.

Źródło: Dentons

Udostępnij artykuł: