Nauka: Depozyty detaliczne w pokryzysowych regulacjach UE

BANK 2016/11

Po okresie dynamicznego rozwoju rynków finansowych i globalnym kryzysie depozyty detaliczne nadal pozostają ważnym źródłem finansowania większości sektorów instytucji kredytowych w UE. Charakteryzują się one jednak zróżnicowaniem pod względem rodzaju (ON, terminowe lub za wypowiedzeniem), bezpieczeństwa (objęcie lub nieobjęcie systemem gwarantowania depozytów), wartości (do 500 000 euro lub powyżej 500 000 euro), sposobu zarządzania (bierne lub aktywne), poziomu wynagrodzenia otrzymywanego przez deponenta, jak też miejsca jego pochodzenia (rezydent lub nierezydent UE).

Katarzyna Kochaniak

I tak, w odniesieniu do depozytów klientów indywidualnych – dokonując ich podziału według podstawowego kryterium – rodzaju – można wskazać kraje, w których popularne są depozyty ON (np. Finlandia, Włochy). Z kolei w Austrii, na Cyprze czy w Portugalii depozyty terminowe stanowią ważną formę finansowania instytucji kredytowych, podczas gdy np. w Belgii i Holandii – depozyty za wypowiedzeniem1. W przypadku kryterium bezpieczeństwa2 można wyróżnić kraje, w których klienci indywidualni posiadają praktycznie wyłącznie depozyty do kwoty 100 000 euro (Finlandia, Francja czy Malta), jak i takie, w których przypadki lokowania depozytów o większych wartościach nie należą do rzadkości (Luksemburg, Belgia czy Hiszpania). W tej drugiej grupie można odnaleźć tzw. duże depozyty, o wartościach przekraczających 500 000 euro. Natomiast depozyty aktywnie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: