Deregulacje to krok w dobrą stronę, ale wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia

Komentarze ekspertów

Nie ulega wątpliwości, że zmiany deregulacyjne w zakresie wspierania przedsiębiorczości są potrzebne. Jednak dla większości przedsiębiorców to wciąż jedynie kropla w morzu potrzeb, aby sprawnie i efektywnie prowadzić biznes. Potwierdzają to ostatnie wyniki badania Rzetelnej Firmy, według których mimo wprowadzonych ostatnio regulacji prawnych aż 84 proc. przedsiębiorców nie odczuło tego, aby w jakikolwiek sposób usprawniły one prowadzoną przez nich działalność. 

Z ostatnich analiz Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2012 roku w Polsce własną działalność gospodarczą prowadziło w przybliżeniu 1,8 mln podmiotów, które zatrudniały do dziewięciu osób. To o 0,6 proc. więcej firm niż w 2011 roku. Dane te pokazują, że społeczeństwo polskie jest otwarte na wyzwania, jakim może być prowadzenie własnej działalności. Ponieważ sektor małych i średnich przedsiębiorstw determinuje o wartości polskiego PKB, a co za tym idzie wpływa znacząco na rozwój gospodarki, tym bardziej cieszy fakt, że coraz więcej podmiotów decyduje się na prowadzenie własnej firmy lub przynajmniej połowa1 Polaków myśli o jej założeniu.

Wsparcie młodego przedsiębiorcy już na starcie jest konieczne

Dla młodego polskiego społeczeństwa założenie własnej firmy może stanowić niezwykle ciekawe wyzwanie zawodowe i zastąpić pracę w korporacji. Polacy wolą przejąć inicjatywę i wziąć sprawy w swoje ręce. Taka postawa z pewnością jest godna pochwały. Z drugiej jednak strony adepci przedsiębiorczości muszą uzbroić się w cierpliwość i przygotować na kontakt z brutalną rzeczywistością. Wiadomo, że początki zawsze są trudne, ale trzeba pamiętać, że dalszy rozwój firmy uzależniony jest od wytrwałości i silnej determinacji, choć i to nie zawsze wystarcza. Bez odpowiedniego wsparcia ze strony instytucji samorządowych czy państwowych, debiutujący przedsiębiorca, bardzo łatwo może stracić grunt pod nogami, zwłaszcza w sytuacji, kiedy się tego nawet nie spodziewa.

Biurokracja i absurdalne przepisy wciąż stanowią barierę

Jak się okazuje przedsiębiorcy z małych i średnich firm, zbyt wiele czasu poświęcają na biurokratyczne i często absurdalne działania dotyczące ich codziennej pracy. Utrudnienia w rozwoju biznesu powodują także liczne nie do końca zrozumiałe przepisy prawa. Jak potwierdziły to ostatnie badania Rzetelnej Firmy przeprowadzone na 3 tys. przedsiębiorców, nieustannie najwięcej niedogodności powodują przepisy prawa podatkowego (42 proc.), zaraz za nim barierę w swobodnym prowadzeniu firmy powodują przepisy prawa pracy (16 proc.).

131112.deregulacje.01.550x

Skuteczne deregulacje kluczem do rozwoju przedsiębiorczości

Wprawdzie Ministerstwo Gospodarki zapowiedziało już kolejne ułatwienia dla firm, jak choćby ograniczenie obowiązków informacyjnych, czy różnego rodzaju formularzy i druczków, ale wiele jest jeszcze do zrobienia, aby wprowadzić konieczne zmiany, które zdecydowanie usprawnią codzienne funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw. 

Program Rzetelna Firma od dawna wspiera przedsiębiorców, dostrzega i ze zrozumieniem patrzy na problemy, które dotykają ich na co dzień.  Przedstawiciele sektora MSP nie często mają okazję do tego, aby głośno mówić o swoich oczekiwaniach i potrzebach, które ich dotyczą. Poprzez zainicjowaną publiczną debatę między przedsiębiorcami a przedstawicielami administracji centralnej, Rzetelna Firma jako „rzecznik przedsiębiorców” w ich imieniu stara się egzekwować dobre praktyki i korzystne dla nich zmiany w prawie.

Zmiany deregulacyjne to ruch we właściwą stronę, jednak to w dalszym ciągu kropla w morzu potrzeb na sprawne prowadzenie biznesu w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Niemniej jednak skuteczna legislacja powinna być dialogiem pomiędzy tymi, którzy wpływają na tworzenie prawa, a tymi, którzy oferują miejsca pracy.

Waldemar Sokołowski
Rzetelna Firma

 

Udostępnij artykuł: