Design szansą dla MSP i regionów – konferencja w Warszawie

Finanse i gospodarka

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza VII Międzynarodową Konferencję "Design szansą dla MSP i regionów", organizowaną przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza VII Międzynarodową Konferencję "Design szansą dla MSP i regionów", organizowaną przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 marca 2014 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dyskusja będzie się koncentrować m.in. na możliwości uzyskiwania przez przedsiębiorców finansowego wsparcia dla innowacyjnej działalności biznesowej w ramach programów nowej perspektywy finansowej UE,  jak również współpracy projektantów z małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz budowaniu komunikacji pomiędzy tymi środowiskami  dla sprawniejszego i efektywniejszego wdrażania wzornictwa.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali wybitni eksperci z kraju i zagranicy,  przedsiębiorcy, przedstawiciele uczelni technicznych i artystycznych, organizacji  biznesowych oraz projektanci.

Współorganizatorami przedsięwzięcia są: Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP,  Anny Komorowskiej.

Udział jest bezpłatny; zgłoszenia należy nadsyłać do 14 marca 2014 r.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja i szczegóły wydarzenia: www.uprp.pl/rejestracja

PARP jest partnerem konferencji.

Konferencja współfinansowana jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu systemowego POIG realizowanego przez Urząd Patentowy RP.

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Udostępnij artykuł: