Deutsche Bank – orzeczenie SOKiK

Bankowość

SPCG doprowadziła przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów do uchylenia w całości decyzji Prezesa UOKiK zarzucającej Deutsche Bank Polska naruszenie zbiorowych interesów konsumentów i nakładającej karę pieniężną.

Wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2015 roku Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że zarzuty stawiane Bankowi dot. rzekomego naruszenia zbiorowych interesów konsumentów są niezasadne albowiem opierają się na wpisie do rejestru klauzul abuzywnych dokonanym wobec innego podmiotu. Wyrok nie jest prawomocny.

Z ramienia SPCG Bank reprezentował w tym postępowaniu prof. Sławomir Dudzik, Partner SPCG.

Źródło: T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski sp.k.

Udostępnij artykuł: