Deutsche Bank PBC wspiera charytatywny spektakl dla dzieci w Teatrze Wielkim

Bankowość / Wiadomości

  Tradycyjnie na zakończenie roku, 16 grudnia, w Teatrze Wielkim w Warszawie odbędzie się świąteczny spektakl dla dzieci z ubogich regionów Polski, organizowany przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga. Wydarzenie oraz działalność Bractwa wspierane są przez Deutsche Bank PBC od 2005 roku. W tym roku dzieci będą miały okazję zobaczyć nową inscenizację baletu Piotra Czajkowskiego "Dziadek do orzechów i król myszy".

Na widowni Teatru Wielkiego zasiądzie około 1800 osób, w tym przedstawiciele najwyższych władz państwowych, nauczyciele, a przede wszystkim dzieci i młodzież ze szkół oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenów ubogich ekonomicznie lub dotkniętych klęskami żywiołowymi – beneficjenci akcji.  Dla wielu z nich jest to jedyna okazja do wizyty w stolicy oraz kontakt z kulturą na najwyższym poziomie.

W wydarzeniu uczestniczą dzieci z wielu placówek. W imieniu Deutsche Bank PBC, Sponsora Głównego wydarzenia, na spektakl zostali zaproszeni wychowankowie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pruszkowie. Obie placówki przeznaczone są dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dla których wizyta w teatrze jest wielkim wydarzeniem oraz formą terapii. Ponadto, w ramach pomocy, ośrodkom zaproszonym do udziału, do ich bibliotek przekazane zostaną zestawy książek.

W przerwie na małych widzów czekać będzie poczęstunek, a po zakończonym spektaklu, każde dziecko, w zamian za bilet otrzyma upominek w postaci książki.

Podczas oficjalnej uroczystości Deutsche Bank PBC zostanie przyznany tytuł Mecenasa Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga.

Patronat honorowy nad spektaklem objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska.

Informacje dodatkowe:

Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga działa na rzecz promocji i rozwoju rodzimego rynku poligraficznego, a także promocji kultury polskiej i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Przygotowując szereg projektów, których adresatami są najmłodsi obywatele Polski, członkowie Bractwa starają się sprawić, by status materialny nie ograniczał procesu rozwoju edukacyjnego i kulturalnego polskich dzieci. Wśród beneficjentów akcji Bractwa, zawsze znajdują się  uczniowie niepełnosprawni oraz wychowankowie Domów Dziecka i innych placówek wychowawczo-opiekuńczych. Od 13 lat organizowane są  przedstawienia dla młodzieży na najbardziej prestiżowej scenie  naszego kraju  w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej a od 10 lat dzięki stowarzyszeniu dzieci mogą obcować z piękną muzyka klasyczną w Warszawie na koncertach w Filharmonii Narodowej.

„Dziadek do orzechów i król myszy” to typowo familijne przedstawienie dla dzieci i całych rodzin, mocno związane jest z euroamerykańską tradycją bożonarodzeniową. Pojawiło się teraz na scenie warszawskiej w szczególnie widowiskowej oprawie plastycznej, z wykorzystaniem niezwykłych możliwości technicznych sceny Teatru Wielkiego. Twórcami choreografii są dwaj wybitni artyści: Holender Toer van Schayk, nagrodzony niedawno w Moskwie za całokształt twórczości prestiżową nagrodą Benois de la Danse, oraz Kanadyjczyk Wayne Eagling, dyrektor English National Ballet. Scenografem przedstawienia jest również Toer van Schayk, którego dekoracje i kostiumy ozdobiły u nas wcześniej Kopciuszka w choreografii Fredericka Ashtona. Tym razem umiejscowił on akcję baletu w scenerii starej Warszawy z czasów E.T.A. Hoffmanna. Toer van Schayk źródło: www.teatrwielki.pl

Źródło: Deutsche Bank PBC S.A.

 

Udostępnij artykuł: