Deutsche Bank Polska partnerem konkursu prac magisterskich „Teraz Polska Promocja”

Bankowość

Trwa 8. edycja konkursu "Teraz Polska Promocja" adresowanego do autorów prac magisterskich, którzy pochylili się nad tematami związanym z promocją naszego kraju. Na laureatów czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości ok. 50 tysięcy zł, publikacje, praktyki i staże. Prace można zgłaszać do 17 października br. Jak co roku wśród partnerów wydarzenia jest Deutsche Bank Polska.

Trwa 8. edycja konkursu "Teraz Polska Promocja" adresowanego do autorów prac magisterskich, którzy pochylili się nad tematami związanym z promocją naszego kraju. Na laureatów czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości ok. 50 tysięcy zł, publikacje, praktyki i staże. Prace można zgłaszać do 17 października br. Jak co roku wśród partnerów wydarzenia jest Deutsche Bank Polska.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska", wraz z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA, Polską Organizacją Turystyczną oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, już po raz ósmy zachęcają absolwentów szkół wyższych do wzięcia udziału w konkursie prac magisterskich "Teraz Polska Promocja". Organizatorzy konkursu chcą zmotywować studentów do podejmowania prac badawczych w obszarze szeroko rozumianej promocji Polski - jej gospodarki, wizerunku, nauki, kultury, turystyki, sportu. Deutsche Bank, jako partner konkursu, od 2008 roku wspiera nadrzędny cel wydarzenia, jakim jest popularyzacja tematyki promocji Polski oraz zwiększanie zainteresowania marketingiem narodowym kraju.

Do tematyki konkursu zaliczają się takie obszary badań poruszane w pracach magisterskich jak m.in.:

  • Nowoczesne metody promocji polskiego eksportu
  • Działania na rzecz wizerunku Polski na świecie
  • Promocja polskich miast i regionów
  • Wyzwania rozwojowe polskich miast i regionów
  • Promocja Polski w stosunkach międzynarodowych i dyplomacji politycznej
  • Promocja turystyki i agroturystyki
  • Rola bankowości, rynków kapitałowych i pieniężnych w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski
  • Rola Internetu w szeroko rozumianej promocji Polski
  • Promocja polskiej branży rolno-spożywczej

Na autorów zwycięskich prac czekają nagrody główne oraz nagrody specjalne od Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Adama Mickiewicza oraz Fundacji PZU. Pula nagród pieniężnych wynosi ok. 50 tysięcy zł., ponadto dla laureatów przygotowano atrakcyjne oferty praktyk i staży, a fragmenty najlepszych prac zostaną opublikowane w e-booku "Teraz Polska Promocja".

Pracę magisterską może zgłosić uczestnik konkursu lub szkoła wyższa, reprezentowana przez dziekana lub promotora do 17 października 2014 roku. Szczegóły na temat zgłoszeń i więcej informacji o konkursie znajdują się pod adresem: www.terazpolska.pl.

Patronat honorowy nad konkursem objęli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Gospodarki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Infrastruktury i Rozwoju, Minister Sportu i Turystyki, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Adama Mickiewicza. W gronie partnerów honorowych znajdują się: UW, PW, SGGW, SGH, WZ UW, WNE UW.

Źródło: Deutsche Bank Polska S.A.

Udostępnij artykuł: