Deutsche Bank Polska rozszerza ofertę pakietową na wszystkie produkty hipoteczne w PLN i EUR

Bankowość

Analogicznie do dotychczasowej oferty kredytu mieszkaniowego w PLN, Deutsche Bank Polska wprowadził 4 Pakiety: Standardowy, Ubezpieczeniowy, Inwestycyjny oraz Ubezpieczeniowo-Inwestycyjny również w przypadku kredytu mieszkaniowego w EUR,  a także kredytu konsolidacyjnego i pożyczki na dowolny cel zabezpieczonej hipotecznie w PLN i EUR.

Analogicznie do dotychczasowej oferty kredytu mieszkaniowego w PLN, Deutsche Bank Polska wprowadził 4 Pakiety: Standardowy, Ubezpieczeniowy, Inwestycyjny oraz Ubezpieczeniowo-Inwestycyjny również w przypadku kredytu mieszkaniowego w EUR,  a także kredytu konsolidacyjnego i pożyczki na dowolny cel zabezpieczonej hipotecznie w PLN i EUR.

- Nasi potencjalni Kredytobiorcy często już korzystają lub zamierzają skorzystać z dodatkowych produktów, takich jak konto osobiste, karta kredytowa, ubezpieczenie na życie lub utraty pracy, czy rozwiązania inwestycyjne - podkreśla Agnieszka Pilarek, Dyrektor Biura Bankowości Hipotecznej Deutsche Bank Polska. - Oferta pakietowa pozwala im więc uzyskać atrakcyjniejsze warunki kredytu czy pożyczki poszerzając jednocześnie portfel o inne rozwiązania finansowe.

Osoby zainteresowane wyłącznie kredytem mieszkaniowym, konsolidacyjnym czy pożyczką hipoteczną lub też wybranymi dodatkowymi produktami, mogą skorzystać z Pakietu Standardowego. Marże są uzależnione od poziomu LTV, kwoty finansowania, jak i ewentualnego skorzystania z rachunków czy kart kredytowych. Prowizja za udzielenie kredytu lub pożyczki wynosi 2%.

Z kolei Pakiet Ubezpieczeniowy obejmuje: ubezpieczenie na życie oferowane we współpracy z TU MetLife (składka płatna za dwa lata z góry: 1,8% kwoty kredytu, kolejne składki miesięczne: 0,042%) lub TU AXA (składka płatna za dwa lata z góry: 1,8% lub 2,1% kwoty kredytu, kolejne składki miesięczne: 0,042% lub 0,045%), rachunek osobisty (db Life, db Invest, db Elite) z wpływami z tytułu wynagrodzenia oraz kartę kredytową Deutsche Bank, utrzymywane przez min. 5 lat od dnia wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy lub od dnia wypłaty pożyczki. Marże zaczynają się na poziomie: kredyt mieszkaniowy - w PLN 1,49% (a w 1. roku 1,2%) i EUR 2,8%; kredyt konsolidacyjny - w PLN 2,2% i EUR 3,2%; pożyczka hipoteczna - w PLN 2,4% i EUR 4%. Prowizja za udzielenie: kredyt mieszkaniowy w PLN i EUR wynosi 0%, a w przypadku kredytu konsolidacyjnego i pożyczki hipotecznej 1%.

Pakiet Inwestycyjny to: rozwiązanie inwestycyjno-ubezpieczeniowe z linii db Inwestuj w Przyszłość oferowane we współpracy z TU Skandia ze składką miesięczną w wysokości 90 zł za każde 100 tys. zł kredytu (może być również kredytowana), rachunek osobisty (db Life, db Invest lub db Elite) z wpływami miesięcznymi z tytułu wynagrodzenia, dowolna karta kredytowa Deutsche Bank, utrzymywane przez min. 5 lat od dnia wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy lub od dnia wypłaty pożyczki. Marże zaczynają się na poziomie: kredyt mieszkaniowy - w PLN 1,49% (a w 1. roku 1,2%) i EUR 2,8%; kredyt konsolidacyjny - w PLN 2,2% i EUR 3,2%; pożyczka hipoteczna - w PLN 2,4% i EUR 4%. Prowizja za udzielenie: kredyt mieszkaniowy w PLN i EUR wynosi 0%, a w przypadku kredytu konsolidacyjnego i pożyczki hipotecznej 1%.

Pakiet Ubezpieczeniowo-Inwestycyjny zawiera: rozwiązanie inwestycyjno-ubezpieczeniowe z linii db Inwestuj w Przyszłość oferowane we współpracy z TU Skandia ze składką miesięczną w wysokości 90 zł za każde 100 tys. zł kredytu (może być również kredytowana), ubezpieczenie na życie oferowane we współpracy z TU MetLife (składka płatna za dwa lata z góry: 1,8% kwoty kredytu, kolejne składki miesięczne: 0,042%) lub TU AXA (składka płatna za dwa lata z góry: 1,8% lub 2,1% kwoty kredytu, kolejne składki miesięczne: 0,042% lub 0,045%), rachunek osobisty (db Life, db Invest lub db Elite) z wpływami miesięcznymi z tytułu wynagrodzenia, dowolna karta kredytowa Deutsche Bank, utrzymywane przez min. 5 lat od dnia wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy lub od dnia wypłaty pożyczki. Marże zaczynają się na poziomie: kredyt mieszkaniowy - w PLN 1,29% (a w 1. roku 1,1%) i EUR 2,4%; kredyt konsolidacyjny - w PLN 1,8% i EUR 2,8%; pożyczka hipoteczna - w PLN 2% i EUR 3,5%. Prowizja za udzielenie kredytu lub pożyczki nie jest pobierana.

Jednocześnie w przypadku kredytów mieszkaniowych w PLN do końca maja br. można skorzystać z promocji, w ramach której Bank nie pobiera opłaty za inspekcję nieruchomości przed udzieleniem kredytu mieszkaniowego, standardowo wynoszącej od 300 do 420 zł w zależności od typu nieruchomości. Promocja dotyczy wniosków o kredyty mieszkaniowe w PLN, w przypadku których nie ma konieczności dostarczania operatu szacunkowego. Są nią objęte wszystkie, dostępne w ofercie Deutsche Bank Polska, kredyty mieszkaniowe w PLN (w tym udzielane w ramach programu "Mieszkanie dla Młodych" i dotacji NFOŚiGW) w oferowanych przez Deutsche Bank Pakietach.

Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej Banku.

Źródło: Deutsche Bank Polska S.A.

Udostępnij artykuł: