Deutsche Bank Research: Cloud computing. C: Czy uczelnie wyprzedzą biznes?

Polecamy

Cloud computing to jeden z najważniejszych trendów w zarządzaniu informacją w biznesie, który ma też potencjał najszybszego rozwoju na uniwersytetach. Czy nowe pokolenie studentów i pracowników naukowych wymusi na z natury konserwatywnych władzach uczelni śmiałe zmiany? Od tego może zależeć przyszły sukces zachodnich społeczeństw, twierdzą analitycy Deutsche Bank Research.

Cloud computing, czyli przetwarzanie w chmurze, staje się dominującym standardem w technologiach informacyjnych. W erze komputerów osobistych wszystkie obliczenia potrzebne do pracy czy rozrywki wykonywała dla nas maszyna stojąca fizycznie w okolicy biurka. Współcześnie zadania te przejmują serwery. Z komputera czy smartfona otrzymują jedynie polecenia i dostarczają wymagający coraz bardziej złożonych obliczeń efekt końcowy. –Te nowe rozwiązania zwykle kojarzymy z biznesem, jednak przetwarzanie w chmurze ma ogromny potencjał rozwoju także w instytucjach naukowych i edukacyjnych – przekonują w artykule Stefan Heng i Ingo Rollwagen, analitycy Deutsche Bank Research. Korzystanie z chmur obliczeniowych pozwala lepiej radzić sobie z szybko rosnącymi bazami danych, które współcześni studenci i pracownicy naukowi muszą przetwarzać podczas swojej pracy. Co więcej, umożliwia zdalne działania zespołom naukowym rozproszonym w różnych strefach czasowych na całym globie.

Rozwój technologii informatycznych był w ostatnich latach przyczyną gruntownych zmian w środowiskach akademickich i naukowych. Umożliwił im bliską współpracę z biznesem, co wiąże się z zupełnie nowymi wyzwaniami – piszą analitycy Deutsche Bank Research. – Uniwersytety muszą sprostać coraz bardziej wyszukanym potrzebom studentów i naukowców należących już do pokolenia wychowanego w świecie technologii cyfrowych. Wymaga to przede wszystkim modernizacji uniwersyteckiej infrastruktury. – Dlatego uczelnie i instytuty są obecnie pionierami w tej dziedzinie, tyglami, w których rodzi się nowoczesne społeczeństwo informacyjne. Wprowadzają w tym momencie zmiany, które ukształtują świat biznesu i społeczeństwo w XXI wieku – zauważają Stafan Heng i Ingo Rollwagen z Deutsche Bank Research.

Ich zdaniem ważnymi aspektami w tym kontekście jest nie tylko analiza i filtrowanie danych, ale też internetowy dostęp do innowacyjnych modułów nauczania. Cloud computing może w tym pomóc. Już teraz w Stanach Zjednoczonych uczelnie eksperymentują z projektami, często z sukcesem, jak w przypadku konsorcjum Internet2, sieci tworzonej przez ośrodki edukacyjne, naukowe, przemysł i instytucje rządowe. W ramach tego projektu współpracuje ze sobą kilkaset organizacji.

Nowoczesne rozwiązania korzystające z „chmury” pozwalają studentom i pracownikom naukowym korzystać z własnych urządzeń, które jedynie „podpinają” do systemu zainstalowanego na zdalnych serwerach (technologie BYOD, „bring your own device”). – W erze tabletów, smartfonów i aplikacji mobilnych takie rozwiązania stają się niezbędnym standardem, a nie innowacyjnym luksusem – podkreślają analitycy DB Research. – Dla typowej współczesnej uczelni rozwiązania cloud computing stwarzają szansę integracji rozdrobnionej administracji oraz działów IT, które zazwyczaj działają niezależnie w ramach poszczególnych wydziałów. Pozwoliłoby to na znacznie bardziej efektywną pracę uczelni.

Mimo ogromnego pozytywnego wpływu cloud computing  stwarza również pewne zagrożenia. Po pierwsze, cyfryzacja danych niesie ze sobą wyzwania związane z ich bezpieczeństwem. Zoptymalizowane zasoby w formie cyfrowej są łatwo dostępne, a przez to narażone na kradzież czy zniszczenie, być może bardziej niż dokumenty papierowe.

Po drugie, eksperci DB Research wskazują na potencjalne napięcia natury biznesowej, jakie mogą wyniknąć z długoterminowej relacji łączącej w tych rozbudowanych systemach klienta (uczelnię) z dostawcą chmury (firmą informatyczną). Wdrożenie tak zaawansowanych systemów ogranicza z czasem możliwość wyboru konkurencyjnej oferty i prowadzi do monopolizacji. – Dlatego, aby w pełni wykorzystać potencjał cloud computing, sektory edukacyjny i badawczy – podobnie jak komercyjny – potrzebują zasad, kodeksów postępowania i regulacji, a także zaangażowania kompetentnych specjalistów IT, którzy będą w stanie zarządzać rozbudowanym systemem – przekonują analitycy Deutsche Bank Research.

Ważną rolę we wdrażaniu rozwiązań cloud computing w instytucjach akademickich i naukowych odgrywają banki. Chodzi tu nie tylko o finansowanie, ale też wspólne dyskusje nad inwestycjami. Sektor finansowy ma duże doświadczenie związane z szansami i zagrożeniami w outsourcingu usług IT, a także z projektowaniem odpowiednich umów, wymagań prawnych oraz zarządzania takim systemem.

Rozwiązania bazujące na chmurze obliczeniowej wydają się być kluczem do budowy społeczeństwa informacyjnego. – Pozostaje mieć nadzieję, że dojdą wkrótce do skutku inwestycje mające na celu budowę takich systemów i ich integrację ze strukturami uczelni i instytutów naukowych. Aby ten proces mógł zakończyć się sukcesem, konieczna będzie jednak współpraca instytucji zajmujących się edukacją z rządem i prywatnymi firmami, w szczególności z branży IT, telekomunikacyjnej, a także w drugiej kolejności – finansowej – piszą eksperci Deutsche Bank Research.

Źródło: Deutsche Bank Research

Udostępnij artykuł: