Deweloperski Fundusz Gwarancyjny: lepsza ochrona kupujących nowe mieszkanie; rząd przyjął projekt ustawy

Nieruchomości / Prawo i regulacje / Z rynku

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, przedłożony przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Dzięki regulacji powstanie Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, który zwiększy ochronę osób kupujących nowe mieszkanie w przypadku upadku firmy deweloperskiej, podkreślono.

Młotek sędziowski i klucze do domu
Fot. stock.adobe.com/Vitalii Vodolazskyi

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, przedłożony przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Dzięki regulacji powstanie Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, który zwiększy ochronę osób kupujących nowe mieszkanie w przypadku upadku firmy deweloperskiej, podkreślono.

Obecny system ochrony środków wpłacanych przez nabywcę mieszkania nie zapewnia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

"Stosowany najczęściej przez deweloperów otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy - bez dodatkowych zabezpieczeń w postaci gwarancji ubezpieczeniowej albo bankowej (tzw. OMRP) - nie zapewnia kupującemu skutecznej ochrony w przypadku upadłości dewelopera. Wypłata zgromadzonych środków z tego rodzaju rachunku następuje - zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w umowie deweloperskiej - przed przeniesieniem własności nieruchomości na nabywcę. W przypadku upadłości dewelopera powoduje to ryzyko utraty przez kupującego zarówno środków finansowych, jak i nieruchomości" - czytamy w komunikacie.

Najważniejsze rozwiązania projektu

Najważniejsze rozwiązania są następujące:

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny będą zasilały składki płacone przez deweloperów:

-  w przypadku otwartego rachunku powierniczego maksymalna składka wyniesie 2%;

-  w przypadku zamkniętego rachunku powierniczego maksymalna składka wyniesie 0,2%;

-  faktyczna wysokość stawki będzie określana w rozporządzeniu, co zapewni elastyczność oraz możliwość odpowiedniego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe;

-  składka na Fundusz odprowadzana będzie przez dewelopera od wpłat dokonywanych przez nabywcę na Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (MRP).

Możliwość odmowy dokonania odbioru ze względu na istotne wady lokalu

Nabywca nowego mieszkania będzie mógł odmówić dokonania odbioru ze względu na istotne wady lokalu:

-  Doprecyzowano procedurę odbioru mieszkania wraz z określeniem konsekwencji nieusunięcia wady w wyznaczonym przez konsumenta terminie.

Deweloper będzie miał obowiązek przekazać prospekt informacyjny osobie kupującej mieszkanie:

-  Dotychczas  prospekt był wydawany na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej. 

Czytaj także: Ceny mieszkań wzrosną z powodu Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego?

Określono prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej w przypadku ogłoszenia upadłości banku prowadzącego MRP.

Doprecyzowano:

-  zasady dokonywania przez nabywcę wpłat na MRP;

-  przepisy dotyczące zasad uprawnień kontrolnych banku oraz zasad dokonywania wypłat z MRP na rzecz dewelopera.

Czytaj także: Kolejne regulacje UOKiK, to mniej nowych mieszkań w małych miastach?

Zaproponowane rozwiązania oznaczają, że bez względu na wybrany przez dewelopera rodzaj MRP - do niego bowiem należy ta decyzja - osoba kupująca mieszkanie otrzyma gwarancję bezpieczeństwa swoich środków na takim samym poziomie, wymienia CIR.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 12 miesiącach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: