Deweloperzy oceniają banki po pierwszym roku pandemii

Inwestycje / Nieruchomości

Polski Związek Firm Deweloperskich po raz 15. sprawdza, które z banków finansujących nowe inwestycje, są najlepiej oceniane pod kątem współpracy z deweloperami. W połączeniu z badaniami skutków ograniczeń dla branży, które Związek prowadził w 2020 roku, wyłania się wstępny obraz finansowania deweloperów w pierwszym roku pandemii.

nieruchomości, kredyt, koronawirus
Fot. stock.adobe.com / iswan

Polski Związek Firm Deweloperskich po raz 15. sprawdza, które z banków finansujących nowe inwestycje, są najlepiej oceniane pod kątem współpracy z deweloperami. W połączeniu z badaniami skutków ograniczeń dla branży, które Związek prowadził w 2020 roku, wyłania się wstępny obraz finansowania deweloperów w pierwszym roku pandemii.

W oparciu o odpowiedzi udzielone przez członków PZFD w ankiecie przeprowadzonej w grudniu 2020 roku wiadomo, że pozyskanie finansowania dla nowych inwestycji nie należało do najistotniejszych trosk deweloperów.

Prawie 62% z 76 ankietowanych oceniło ryzyko negatywnego scenariusza w tej kwestii na bardzo małe – zwłaszcza w porównaniu z obawami o to, czy nabywcy nieruchomości otrzymają finansowanie – 69% deweloperów oceniło ryzyko wystąpienia takiego zagrożenia na wysokie, a 23% na bardzo wysokie.

XV Ranking Banków współpracujących z deweloperami
Źródło: PZFD

Czytaj także: Deweloperski Fundusz Gwarancyjny – składki na fundusz są zbyt wysokie?

Nowe przeszkody i utrudnienia w pozyskiwaniu finansowania

W tej samej ankiecie PZFD zapytał jednak także o to, czy przy ubieganiu się o finansowanie nowych inwestycji dostrzegalne są nowe przeszkody i utrudnienia. Badanie doświadczeń w tym zakresie przyniosło zdecydowanie mniejszą dozę optymizmu.

36% ankietowanych deweloperów nie starało się w 2020 roku o finansowanie. Spośród tych, którzy szukali środków na realizację inwestycji aż 48% stwierdziło, że wymagany jest znacznie wyższy niż przed pandemią wkład własny, a 42% wskazało, że dostrzega konieczność uzyskania wyższego poziomu przedsprzedaży przed uruchomieniem finansowania.

Zapytano także o to, czy w związku z nowymi realiami w gospodarce banki, z którymi umowy kredytów zostały już zawarte, są gotowe do podejścia do renegocjacji warunków. Tylko ¼ respondentów zwracała się do swojego banku z takim pytaniem, a spośród nich – tylko jednej firmie bank odmówił w ogóle podejścia do renegocjacji.

XV Ranking Banków współpracujących z deweloperami
Źródło: PZFD

Dotychczasowi respondenci mieszkaniowi w XV RB

W prowadzonej obecnie ankiecie XV Rankingu Banków ponownie PZFD zapytał deweloperów o finansowanie – także ze wskazaniem konkretnych banków. Obecnie doświadczeniami po pierwszym roku pandemii podzieliło się 69 deweloperów (ankieta pozostaje jeszcze otwarta, także dla firm deweloperskich niezrzeszonych w PZFD).

Respondenci nie spotykali się z odmowami przed rozpatrzeniem wniosków. Realia pandemiczne zachwiały tą pozytywną tendencją

Z dotychczasowych odpowiedzi wynika, że prawie 30% respondentów spotkało się w 2020 roku z odmową finansowania inwestycji jeszcze przed rozpatrzeniem wniosku. Informacja ta jest o tyle istotna, że taka sytuacja praktycznie nie miała miejsca w ubiegłych latach.

Pytano o to w kilku pierwszych edycjach corocznego Rankingu Banków, ale na przestrzeni ostatnich lat pytanie kompletnie straciło na znaczeniu – respondenci nie spotykali się z odmowami przed rozpatrzeniem wniosków. Realia pandemiczne zachwiały tą pozytywną tendencją.

Wnioski są dłużej rozpatrywane

Jak dotąd z badania wynika także – co nie jest chyba dużym zaskoczeniem – że wydłużył się czas rozpatrywania wniosków o finansowanie. W 2019 roku wobec 48% respondentów banki dokonywały tego na przestrzeni maksymalnie 2 miesięcy, a wobec 1 na 3 deweloperów banki zdążały uporać się z tym w czasie nie dłuższym niż 1 miesiąc – był to spadek w stosunku do 2018 roku, kiedy 43% deweloperów wskazało, że szybkość podejmowania decyzji dotyczącej wniosków kredytowych wynosiła w ich przypadkach nie więcej niż 1 miesiąc.

Ale wynik i tak był o wiele lepszy niż dotychczasowe dane za 2020 rok – wynika z nich, że prawie 39% deweloperów doświadczyło czasu rozpatrywania wniosków dłuższego niż 2 i krótszego niż 3 miesiące. 29% respondentów wskazało z kolei, że w ich przypadkach bank zajmował się wnioskiem ponad 3 miesiące.

W kolejnym pytaniu tylko 27% respondentów wskazało, że korzystali z usług tego samego banku, co w ubiegłych latach i czas rozpatrywania wniosków nie zmienił się.

Czytaj także: GUS: produkcja budowlano-montażowa spadła o 16,9 proc. rdr w lutym; mniej rozpoczętych budów mieszkań

Banki otwarte na renegocjacje

Podobnie jak w poprzednim, grudniowym, badaniu uzyskano informację, że banki są ogólnie otwarte na renegocjację warunków umowy wobec dynamicznej sytuacji gospodarczej.

Dotychczasowe dane za 2020 rok – wynika z nich, że prawie 39% deweloperów doświadczyło czasu rozpatrywania wniosków dłuższego niż 2 i krótszego niż 3 miesiąc

45% deweloperów stwierdza, że banki są otwarte na rozmowy i podchodzą elastycznie do warunków zawartych umów kredytowych. 57% ankietowanych uważa także, że na etapie przed podpisaniem umowy banki są otwarte na propozycje ze strony kredytobiorców.

Mieszkaniowe rachunki powiernicze

W 2020 roku zwiększył się odsetek deweloperów, którym banki pozwalają na prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego (mrp) w innym banku niż kredytujący.

W 2019 roku odsetek ten wynosił 19% wobec 25% w 2018 roku – wg dotychczasowych danych w 2020 roku udało się powrócić do poziomu sprzed dwóch lat – 26% deweloperów wskazało, że kredytujący bank dopuszcza możliwość posiadania mrp w innym banku.

XV Ranking Banków współpracujących z deweloperami
Źródło: PZFD

Druga część badania dotyczy mieszkaniowych rachunków powierniczych. Jak dotąd 97% odpowiedzi dotyczy otwartych mrp. Pytano respondentów także o koszty związane z mrp. 2/3 z nich wskazało dotychczas, że całkowity koszt otwarcia mrp w banku wynosił w 2020 roku więcej niż 5000 zł.

26% deweloperów wskazało, że kredytujący bank dopuszcza możliwość posiadania mrp w innym banku

45% deweloperów wskazuje, że miesięczny koszt prowadzenia mrp w przeliczeniu na jeden lokal wynosi 100‒200 zł. 25% deweloperów odpowiada natomiast, że w ich wypadku koszt ten wyniósł nie więcej niż 100 zł za lokal. Respondenci mają pozytywne doświadczenia z kontrolami zakończenia etapu przedsięwzięcia deweloperskiego w ramach mrp – 57% wskazuje, że były one prowadzone w sposób nieuciążliwy i niekosztowny dla inwestora.

Czytaj także: Raport: Horyzonty bankowości 2021 | NIERUCHOMOŚCI – AMRON | Podsumowanie roku na rynku mieszkaniowym

PZFD zaprasza do wypełnienia otwartej jeszcze ankiety XV Edycji Rankingu Banków – zarówno członków PZFD, jak i firmy niezrzeszone.

Ankieta oraz więcej informacji dostępne pod adresem: rankingbankow@pzfd.pl

Udostępnij artykuł: