Diament Technologii Plus w Raiffeisen Polbank

Bankowość

Do 28 lutego 2014 r. klienci Raiffeisen Polbank mogą przystępować do 2-letniego ubezpieczenia strukturyzowanego "Diament Technologii Plus" przygotowanego we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie WARTA. Produkt daje możliwość osiągnięcia po dwóch latach do 23% premii, co dla klienta oznacza zwrot z kapitału na poziomie 18%, przy uwzględnieniu wskaźnika 95% ochrony kapitału.

Do 28 lutego 2014 r. klienci Raiffeisen Polbank mogą przystępować do 2-letniego ubezpieczenia strukturyzowanego "Diament Technologii Plus" przygotowanego we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie WARTA. Produkt daje możliwość osiągnięcia po dwóch latach do 23% premii, co dla klienta oznacza zwrot z kapitału na poziomie 18%, przy uwzględnieniu wskaźnika 95% ochrony kapitału.

Instrumentem bazowym inwestycji jest koszyk pięciu spółek opracowujących nowe technologie i urządzenia wykorzystujące grafen - materiał, którego zastosowanie może zrewolucjonizować współczesną gospodarkę, pozwalając na wytwarzanie wysokowydajnych akumulatorów lub nowoczesnych, elastycznych wyświetlaczy dotykowych stosowanych, m.in. w smartfonach i tabletach. To rozpoznawalne na świecie firmy o silnej pozycji na rynkach międzynarodowych, dobrej sytuacji finansowej i kapitałowej, posiadające pozytywne rekomendacje analityków: SanDisk, Toyota, Siemens, Canon i Samsung Electronics.

W okresie od 28 grudnia 2012 r. do 30 grudnia 2013 r. odnotowały one imponujące stopy zwrotu, np.: SanDisk 61,94% (stopa wyliczona w okresie 31-12-2012 do 31-12-2013), Toyota 60,30%, a Siemens 24,65%.

Okres ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się 11 marca 2014 r. i trwa do 7 marca 2016 roku. Potencjalny zysk na koniec okresu ubezpieczenia wyliczony będzie jako suma 95% wartości kapitału początkowego oraz premii, która może osiągnąć nawet 23%. Do jej wyliczenia brana będzie pod uwagę wartość wyceny koszyka spółek wyłącznie z dwóch dni obserwacji - pierwszego dnia okresu odpowiedzialności, tj. 11 marca 2014 roku i ostatniego, czyli 7 marca 2016 roku. Wahania notowań spółek w trakcie trwania produktu nie mają znaczenia dla finalnej wysokości wypłacanej premii, z zastrzeżeniem że maksymalny zwrot z koszyka może wynieść 18%. W przypadku, gdy wartość końcowa całego koszyka będzie równa lub większa od wartości początkowej, doliczony zostanie dodatkowy kupon w wysokości 5%.

Minimalna kwota składki to 5.000 zł. Klienci nie ponoszą opłat wstępnych za przystąpienie do ubezpieczenia.

Źródło: Raiffeisen Polbank

Udostępnij artykuł: