Digital Banking Academy: rusza nowa inicjatywa edukacyjna ZBP. Pierwsze warsztaty o PSD2

Edukacja / Wydarzenia

29 stycznia 2019 roku odbędą się pierwsze warsztaty z cyklu Digital Banking Academy. Jest to nowa inicjatywa edukacyjna Związku Banków Polskich pod patronatem Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych przy ZBP.

Logo Digital Banking Academy

29 stycznia 2019 roku odbędą się pierwsze warsztaty z cyklu Digital Banking Academy. Jest to nowa inicjatywa edukacyjna Związku Banków Polskich pod patronatem Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych przy ZBP.

Cykl szkoleń i warsztatów #DigitalBankingAcademy umożliwi zdobycie kompleksowej wiedzy w zakresie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych, mogących znaleźć zastosowanie w bankowości. Pierwsze warsztaty poświęcone #PSD2 odbędą się 29 stycznia #DBA

Chcąc sprostać wyzwaniom ery transformacji cyfrowej w bankach oraz dotrzymać kroku tworzącym się na naszych oczach nowym technologiom, musimy nieustannie śledzić działania liderów i konkurencji, obserwować trendy, starać się pozyskiwać najnowsze raporty i informacje. Nie zawsze jest to proste, stąd pomysł na usystematyzowanie i uporządkowanie tej wiedzy oraz podanie jej w atrakcyjnej i interaktywnej formie.Cykl szkoleń i warsztatów Digital Banking Academy umożliwi zdobycie kompleksowej wiedzy w zakresie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych, mogących znaleźć zastosowanie w bankowości.W warsztatach, jako prowadzący, wezmą udział wybitni eksperci i praktycy, którzy przedstawią zagadnienia z perspektywy prawnej i regulacyjnej, biznesowej oraz technologicznej.- Digital Banking Academy to program interaktywnych szkoleń z zakresu nowoczesnych rozwiązań cyfrowych stworzony przez Związek Banków Polskich. Program pozwala na zdobycie kompleksowej wiedzy na temat trendów związanych z transformacją cyfrową podczas jednodniowych warsztatów, dlatego każde zagadnienie omawiane jest z perspektywy prawnej i regulacyjnej, biznesowej oraz technologicznej – wyjaśnia Joanna Wośkowska ze Związku Banków Polskich.

Pierwsze warsztaty poświęcone PSD2

Pierwsze warsztaty, pod tytułem „Wszystko co musisz wiedzieć o PSD2”, odbędą się 29 stycznia 2019 r.- Nowa rzeczywistość regulacyjna rynku usług płatniczych otwiera wiele możliwości biznesowych dla dotychczasowych uczestników rynku finansowego, a także przestrzeń dla nowych podmiotów świadczących usługi płatnicze, które będą konkurowały z bankami ofertą dla klientów, nie tylko finansową, oraz nowinkami technologicznymi poprawiającymi tzw. "user experience". To także duże wyzwanie w obszarze zarządzania ryzykiem, tak po stronie banków "otwierających" się na nowych usługodawców mających dostęp do danych klientów i bankowej infrastruktury, samych nowych usługodawców w roli podmiotów regulowanych i wreszcie klientów – odbiorców usług, którzy muszą oswoić się z zasadami korzystania z usług dotychczas uznawanych za "bankowe", a świadczonych teraz przez nie-banki. Nowe regulacje dotyczące usług płatniczych są zatem absolutnym elementarzem dla wszystkich podmiotów działających w tym obszarze, żeby zapewnić pełne compliance oraz korzystać z nowych możliwości monetyzacji PSD2, ale także dla każdego użytkownika usług finansowych korzystającego z elektronicznych kanałów dostępu i nowych technologii – zwraca uwagę Sławomir Szepietowski z Bird & Bird.Jak dodaje Olgierd Świerzewski z Kochański&Partners, przed polskimi bankami stoi wyzwanie regulacyjno-technologiczne związane z dostosowaniem się do wymogów Dyrektywy PSD2.- Z jednej strony konieczność dbania o najwyższe standardy bezpieczeństwa, z drugiej obowiązek wdrożenia interfejsów otwartych dla tzw. Third Party Providers stawia przed bankami nowe wyzwania. W części poświęconej bezpieczeństwu płatności w ramach PSD2 omówione zostaną kwestie regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta oraz wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji – mówi ekspert.

Dyrektywa PSD2 nakłada na instytucje finansowe szereg nowych obowiązków, aby zapewnić im wszystkim bezpieczeństwo i wygodę, należało zadbać o uspójnienie technicznych warunków świadczenia nowych usług, podkreśla z kolei Maciej Kostro ze Związku Banków Polskich.- Podczas warsztatu "Wszystko co musisz wiedzieć o PSD2" w ramach Digital Banking Academy, przybliżymy założenia i szczegóły standardu interfejsu dedykowanego, czyli PolishAPI. Omówione zostaną także wszystkie procesy biznesowe, opisane w dokumentacji standardu – mówi ekspert.Jak zwraca uwagę Marcin Jankowski z KPMG, PSD2 i szerzej bankowość otwarta to kolejne fazy ewolucji, która już teraz zmienia powoli oblicze bankowości.- Zmiany te dotykać będą wszystkich interesariuszy rynku: banki (ASPSP), TPP, klientów, oraz nadzór. Niezwykle ciekawe są biznesowe implikacje tej ewolucji, które zmieniają postrzeganie rynku i konkurencji na rynku przez banki, zachęcają podmioty niebankowe do wchodzenia na rynki do tej pory zarezerwowane wyłącznie dla banków, a także zmieniają podejście klienta do usług finansowych – wyjaśnia ekspert.Podczas szkolenia "Wszystko co musisz wiedzieć o PSD2" omówione zostaną wszystkie te aspekty ewolucji w stronę bankowości otwartej. 
Udostępnij artykuł: