Dimension Data oferuje nową usługę wspomagającą organizacje w ocenie architektury bezpieczeństwa

Finanse i gospodarka

Tylko zastosowanie całościowego podejścia do zagadnień bezpieczeństwa uwzględniającego systematyczny przegląd procedur, rozwiązania techniczne oraz edukację pracowników, daje przewagę w walce ze współczesnymi zagrożeniami

Tylko zastosowanie całościowego podejścia do zagadnień bezpieczeństwa uwzględniającego systematyczny przegląd procedur, rozwiązania techniczne oraz edukację pracowników, daje przewagę w walce ze współczesnymi zagrożeniami

Dimension Data, globalny dostawca usług i rozwiązań ICT, poinformowała o poszerzeniu oferty o nową usługę - Security Architecture Assessment (SAA). Dostarcza ona kompleksowego audytu stanu bezpieczeństwa organizacji począwszy od obowiązującej polityki bezpieczeństwa po analizę rozwiązań technicznych chroniących przed atakami sieciowymi pracowników, procesy i urządzenia.

Według Matthew Gyde’a, Group Executive - Security w Dimension Data, zagrożenia związane z cyberprzestępczością ewoluują błyskawicznie, dlatego tradycyjne podejście do bezpieczeństwa informacji już nie wystarcza. Nawet pracownicy są narażeni na różnego rodzaju ataki, takie jak drive-by czy watering hole, które najczęściej zdarzają się w czasie weekendów. Co więcej obserwujemy niski poziom dojrzałości w odniesieniu do całego modelu bezpieczeństwa w niektórych dużych firmach, z których wiele wydało miliony dolarów na technologie zabezpieczeń."

Badanie aktualnego stanu architektury bezpieczeństwa, obejmującej ujednolicone i zintegrowane projektowanie, wdrożenie i stosowanie środków bezpieczeństwa w skali całej organizacji, powinno stanowić stały element bieżących procedur poprawy bezpieczeństwa. Pozwala to na sformułowanie planu zarządzania ryzykiem, planu utrzymania zgodności z przepisami zewnętrznymi oraz zobowiązaniami umownymi lub przynajmniej na dostosowanie własnych procedur do zasad najlepszej praktyki branżowej.

Marek Kobielski, Prezes Dimension Data Polska, powiedział, że kluczowym obszarem, na którym organizacje muszą się skupić, jest połączenie strategii w zakresie bezpieczeństwa z wizją firmy. Istotne jest wypracowanie procedur dotyczących obszarów wrażliwych i zarządzania zagrożeniami, a także wdrożenie procedur reagowania na incydenty. “Organizacje muszą umieć zdiagnozować przyczynę incydentu oraz zaangażować właściwe środki i zastosować odpowiednie procedury kontrolne, by w sposób proaktywny oraz jak najbardziej efektywny chronić kluczowe zasoby." - dodał Marek Kobielski podkreślając, że nowa usługa SAA Dimension Data zostało zaprojektowana tak, by mogła być stosowana przez różne organizacje na całym świecie.

W ramach usługi SAA, eksperci Dimension Data dokonują szczegółowej oceny stanu architektury odpowiedzialnej za bezpieczeństwo organizacji. Usługa obejmuje także:

  • ocenę zdolności i dojrzałości głównych składników architektury bezpieczeństwa w odniesieniu do pracowników, procesów i technologii
  • zidentyfikowanie kluczowych obszarów działalności danej organizacji, które powinny być szczególnie chronione i przełożenie tego na odpowiednią architekturę bezpieczeństwa
  • możliwość dostosowania polityki bezpieczeństwa do obowiązujących standardów, np. ISO27000
  • przeprowadzenie standaryzacji i kontroli najlepszych praktyk w odniesieniu do systemów i lokalizacji
  • przygotowanie strategii rozwoju systemów bezpieczeństwa skorelowanych z celami biznesowymi organizacji

Stosowane w ramach usługi metodologie prezentują architektury bezpieczeństwa chroniące przed najnowszymi, najbardziej zaawansowanymi zagrożeniami a jednocześnie zapewniają elastyczne, sprawne środowisko umożliwiające i wspierające realizację inicjatyw biznesowych, w tym rozwiązań chmurowych, mobilności oraz wykorzystywania w pracy urządzeń prywatnych.

Aneta Czyżyk-Piątkowska
Marketing & PR Manager 

Dimension Data Polska sp. z o.o.

Udostępnij artykuł: