Diners Club z licencją na prowadzenie schematu płatniczego. Jest zgoda prezesa NBP

Z rynku

Wydawca prestiżowych kart kredytowych Diners Club Polska otrzymał pozytywną decyzję Prezesa NBP i tym samym dołączył do elitarnego grona firm prowadzących schematy płatnicze.

Człowiek trzymający kartę kredytową
Fot. Pixabay,com

Wydawca prestiżowych kart kredytowych Diners Club Polska otrzymał pozytywną decyzję Prezesa NBP i tym samym dołączył do elitarnego grona firm prowadzących schematy płatnicze.

#DinersClubPolska otrzymał pozytywną decyzję Prezesa #NBP i tym samym dołączył do grona firm prowadzących schematy płatnicze. #karty

Diners Club Polska wystąpił do Prezesa Narodowego Banku Polskiego z formalnym wnioskiem o wyrażenia zgody na prowadzenie „Schematu Płatniczego Diners Club”. Procedura administracyjna związana była z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o usługach płatniczych, która wprowadziła do polskiego porządku prawnego pojęcie schematu płatniczego.16 lutego 2018 r. Diners Club Polska otrzymał pozytywną odpowiedź od Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Decyzja ta jednocześnie potwierdziła spełnienie wymogów regulacyjnych, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności tego rodzaju transakcjom.

Czym jest schemat płatniczy?

Schemat płatniczy to zbiór zasad definiujących proces obsługi transakcji wykonywanych przy wykorzystaniu instrumentów płatniczych, jakimi są np. karty płatnicze.  Zasady te odnoszą się do wydawania instrumentów płatniczych, świadczenia przez dostawców usługi acquiringu (w tym zawierania umów z przedsiębiorcami o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych) oraz przetwarzania transakcji. Nadzór nad ich funkcjonowaniem jest wykonywany przez Prezesa NBP.– Dla Diners Club najważniejszym aspektem są wysokie standardy bezpieczeństwa, dlatego cieszymy się, że zostały one sprawdzone i potwierdzone przez najważniejszą instytucje w kraju. Decyzja ta bardzo dużo dla nas znaczy i jesteśmy przekonani, że pozytywnie wpłynie na dalszy rozwój marki – mówi Katarzyna Fatyga z Diners Club Polska.

Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat Diners Club Polska wzbogacił ofertę produktową i otworzył się na nowych odbiorców marki. Wprowadzono m.in. dodatkowe zabezpieczenie silnego uwierzytelniania w  Internecie – Protect Buy, rozpoczęto proces migracji wszystkich terminali na system zbliżeniowy oraz zmigrowano wszystkie karty na standard NFC.

Źródło: Informacja prasowa Diners Club Polska

Udostępnij artykuł: