Divante pracuje nad User Experience systemu wewnętrznego dla Banku Zachodniego WBK S.A.

Bankowość

Do grona klientów Divante, firmy specjalizującej się w rozwiązaniach z obszaru e-biznesu, dołączył Bank Zachodni WBK. W ramach współpracy Divante uczestniczy w tworzeniu jednego z wewnętrznych systemów banku, wspomagającego pracowników w realizowaniu ich zadań. Spółka odpowiada za obszar projektowania User Experience, opracowanie warstwy graficznej oraz kodowanie HTML i CSS.

Do grona klientów Divante, firmy specjalizującej się w rozwiązaniach z obszaru e-biznesu, dołączył Bank Zachodni WBK. W ramach współpracy Divante uczestniczy w tworzeniu jednego z wewnętrznych systemów banku, wspomagającego pracowników w realizowaniu ich zadań. Spółka odpowiada za obszar projektowania User Experience, opracowanie warstwy graficznej oraz kodowanie HTML i CSS.

Realizację projektu - zgodnie z modelem prac UX stosowanym przez Divante - rozpoczęło badanie potrzeb użytkowników, służące określeniu oczekiwań docelowych odbiorców nowego systemu. W oparciu o zgromadzone dane, Divante ustaliło architekturę informacji i sposób nawigacji w obrębie systemu, podnoszące jego intuicyjność i łatwość użycia. Kolejnym krokiem było zaprojektowanie funkcjonalności i zwizualizowanie ustalonych z bankiem procesów, zgodnie z wymogami biznesowymi Banku Zachodniego WBK i potrzebami użytkowników.

Prace projektowe i graficzne realizowane są w modelu RWD, umożliwiającym korzystanie z narzędzia na różnego typu urządzeniach (m.in. smartfonach czy tabletach), zgodnie ze strategią banku i modelem pracy jego doradców. Divante zrealizowało też testy użyteczności, zapewniające utrzymanie trafności projektu i jego spójności z potrzebami użytkowników. Spółka odpowiada także za statyczną warstwę HTML i CSS systemu.

Zależy nam na stworzeniu narzędzia optymalnie przystosowanego do potrzeb naszej organizacji i przyjaznego dla użytkowników. Divante ma szerokie kompetencje w obszarze User Experience, co jest kluczowe dla powodzenia naszego projektu - powiedział Jakub Traczuk z Banku Zachodniego WBK.

Działania realizowane przez Divante pozwolą podnieść użyteczność systemu Banku Zachodniego WBK i usprawnić pracę użytkowników - zarówno doradców klientów indywidualnych oraz biznesowych, jak i pracowników Centrum Bankowości Telefonicznej.

Celem naszej pracy jest zaprojektowanie narzędzia maksymalnie ułatwiającego realizowanie codziennych zadań przez pracowników BZ WBK. Dlatego podczas współpracy z bankiem zastosowaliśmy podejście User Centered Design, uwzględniające perspektywę odbiorcy końcowego w tworzonym systemie i zapewniające najwyższą jakość projektu - powiedział Marcin Pasternak, Business Development Director Divante.

Prace są realizowane w modelu SCRUM, w ścisłej współpracy zespołów Divante i Banku Zachodniego WBK. Projekt tworzony jest iteracyjnie, z uwzględnieniem doprecyzowywanych wymagań biznesowych i potrzeb użytkowników.

Divante posiada jeden z największych w kraju działów User Experience, który prowadzi projekty dla klientów w Polsce i Europie. Specjaliści Divante realizują badania ilościowe i jakościowe, prototypowanie oraz wsparcie podczas procesu wdrożeniowego.

Źródło: Divante

Udostępnij artykuł: