DKK/PLN, SEK/PLN – do końca 2013 roku złoty silniejszy

Bankowość / Finanse i gospodarka / Raporty

Opracowane przez nas behawioralne modele realnego kursu DKK/PLN oraz SEK/PLN wskazują na znaczny potencjał do aprecjacji złotego względem duńskiej i szwedzkiej korony w perspektywie końca 2013 roku.

Zakładany przez nas brak decyzji Fed-u o zmniejszeniu skali ekspansji ilościowej w grudniu powinien być czynnikiem ułatwiającym aprecjację złotego względem korony duńskiej i szwedzkiej w kierunku poziomów wskazywanych przez modele behawioralne DKK/PLN i SEK/PLN (jak pokazał II kwartał decyzje Fed-u odnośnie „taperingu” QE3 silnie wpływają na kursy walut rynków wschodzących, w tym również złotego).

Założenie o braku „taperingu” QE3 w grudniu motywujemy wskazaniami skonstruowanej przez nas Reguły Taylora dla polityki monetarnej Fed-u, która od kilku kwartałów wskazuje na stabilizację luki deflacyjno-recesyjnej w USA nie dając w ten sposób jednoznacznych przesłanek co do trwałości ożywienia gospodarczego w USA. Ponadto brak ramowego porozumienia w Kongresie USA odnośnie polityki budżetowej (osiągnięcie kolejnego limitu zadłużenia rządowego jest spodziewane w I kwartale 2014 roku) i wiążąca się z tym niepewność co do ostatecznego kształtu amerykańskiej polityki fiskalnej w 2014 roku jest czynnikiem, który prawdopodobnie będzie zniechęcał Fed do podejmowania decyzji o „taperingu” QE3 jeszcze w tym roku.

Jarosław Kosaty,
Ekspert,
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: