Dla inwestorów ważne dane o PKB w Polsce za cały 2017 r.

Gospodarka

Dla inwestorów w tym tygodniu najistotniejszym wydarzeniem będzie wtorkowa publikacja danych dotycząca wzrostu PKB w całym 2017 r. w Polsce, a także posiedzenie Komitetu Otwartego Rynku Fed (FOMC), na którym powszechnie oczekuje się stabilizacji parametrów polityki pieniężnej, uważają ekonomiści BOŚ Banku.

Fot. Pixabay.com

Dla inwestorów w tym tygodniu najistotniejszym wydarzeniem będzie wtorkowa publikacja danych dotycząca wzrostu PKB w całym 2017 r. w Polsce, a także posiedzenie Komitetu Otwartego Rynku Fed (FOMC), na którym powszechnie oczekuje się stabilizacji parametrów polityki pieniężnej, uważają ekonomiści BOŚ Banku.

Dla inwestorów ważne dane o PKB w Polsce za cały 2017 r. i posiedzenie #FOMC - prognozuje @BOS__Bank

Biorąc pod uwagę, że zazwyczaj przy publikacji wskaźnika rocznego GUS nie korygował danych za okres I - III kw., dane za cały 2017 r. będą informacją dot. wzrostu PKB w ostatnich trzech miesiącach 2017 r. Oczekujemy, że w całym roku dynamika PKB ukształtowała się na poziomie 4,4% r/r, co implikuje wzrost PKB w IV kw. 2017 r. na poziomie 4,9% r/r, przy zakładamy wzroście kontrybucji inwestycji we wzrost i ograniczeniu kontrybucji handlu zagranicznego - napisali analitycy w raporcie.Ich zdaniem, publikacja tych danych nie powinna silniej wpływać na krajowy rynek finansowy z uwagi na jednoznaczną, łagodną retorykę RPP.Na bieżący tydzień zaplanowane jest posiedzenie FOMC, na którym powszechnie oczekuje się stabilizacji parametrów polityki pieniężnej. Przy powszechnych oczekiwaniach na podwyżkę stóp na posiedzeniu w marcu, utrzymanie w komunikacie opcji podwyżek stóp w krótkim okresie także nie powinno wpłynąć na sytuację rynkową. Najistotniejszą kwestią będzie zapewne ocena perspektyw inflacyjnych w kontekście bardzo dobrych danych ze sfery realnej oraz utrzymujące się bardzo korzystne warunki na rynku finansowym w USA - czytamy dalej.

Dane z USA ważne dla rynku

Analitycy uważają, że ważniejsze w bieżącym tygodniu mogą okazać się publikacje danych makroekonomicznych w USA, w tym danych dotyczących wskaźnika inflacji PCE oraz danych z rynku pracy, zarówno w zakresie zatrudnienia i stopy bezrobocia jak i dynamiki wynagrodzeń.Biorąc pod uwagę bieżące solidne dane, perspektywę korzystnego wpływu obniżenia podatków w USA, trudno oczekiwać wyraźnego spowolnienia gospodarki w krótkim okresie. Z tego względu w najbliższych tygodniach podwyższone poziomy rentowności obligacji skarbowych na rynkach bazowych mogą utrzymywać się. W dłuższym horyzoncie pozostajemy ostrożni co do utrzymania dotychczasowego trendu wzrostowego rentowności, przy naszych założeniach stabilizowania się sytuacji gospodarczej na świecie, bardzo powolnego wzrostu inflacji pomimo korzystnych danych ze sfery realnej oraz ostrożności co do utrzymania w dłuższym okresie tak niskiej globalnej premii za ryzyko - podali analitycy banku.

 Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: