Dlaczego firmy leasingowe chcą mieć prawo do zawierania umów w formie dokumentowej?

Komentarze ekspertów

Jednym z postulatów zawartych w komunikacie nr 2 Związku Polskiego Leasingu jest dopuszczenie do zawierania umów także w innej formie niż pisemna. Sens tego postulatu wyjaśnia w swoim komentarzu Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny w ZPL

Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny, Polski Związek Leasingu. Fot. Lukasz Kaminski luckas.kaminski@gmail.com +48 509 241 665

Jednym z postulatów zawartych w komunikacie nr 2 Związku Polskiego Leasingu jest dopuszczenie do zawierania umów także w innej formie niż pisemna. Sens tego postulatu wyjaśnia w swoim komentarzu Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny w ZPL

#AndrzejSugajski: W czasach gdy klienci unikają bezpośredniego kontaktu, poczta i firmy kurierskie powoli przestają funkcjonować, utrzymanie dotychczasowego poziomu aktywności nie jest możliwe, szczególnie w związku z koniecznością zawierania umów leasingu w formie pisemnej pod rygorem nieważności #ZPL

Firmy leasingowe zawierają każdego roku ponad pół miliona umów leasingu, co w 2018 roku pozwoliło zrealizować 29% inwestycji przez polskich przedsiębiorców, a udział leasingu w polskim PKB wyniósł blisko 4%.

W czasach gdy klienci unikają bezpośredniego kontaktu, spotkania z klientami nie służą podejmowanym działaniom epidemiologicznym, poczta i firmy kurierskie powoli przestają funkcjonować, utrzymanie dotychczasowego poziomu aktywności nie jest możliwe, szczególnie w związku z koniecznością zawierania umów leasingu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Naszym zdaniem rozszerzenie, poza formę pisemną, możliwości zawierania umowy leasingu tj. zawieranie umów leasingu w formie dokumentowej (np. w formie e-mail), z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu pozwoli zminimalizować negatywne skutki dzisiejszego kryzysu, upowszechniając jednocześnie dostęp do leasingu np. oferowanego w systemie on-line.

Powyższe rozwiązanie proponujemy zastosować także dla potrzeb aneksowania umów leasingu związanych z wakacjami leasingowymi, z których dziś masowo chcą skorzystać polscy przedsiębiorcy.

Udostępnij artykuł: